Στα πλαίσια των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 το Σωματείο «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» θα ξεκινήσει τις εκδηλώσεις πανελλαδικά με την διοργάνωση διημερίδας στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, την 30ή και 31η Ιανουαρίου 2021, με θέμα «Το όραμα του 1821 για το μέλλον της Ελλάδος».

Στις δραστηριότητες της διημερίδας περιλαμβάνεται και μαθητικός διαγωνισμός, όπως παρακάτω:

-Διαγωνισμός Ζωγραφικής για μαθητές Δημοτικού.

-Διαγωνισμός Λογοτεχνίας για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου.

-Διαγωνισμός Ψηφιακής Αφίσας για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου.

            Ως τελική προθεσμία υποβολής των έργων ορίζεται η 30ή Νοεμβρίου 2020. Τα έργα θα αξιολογηθούν από Κριτική Επιτροπή του Σωματείου και θα δημοσιευτούν στο νεανικό περιοδικό πανελλήνιας κυκλοφορίας «ΡΩΜΝΙΟΣ». Σε κάθε κατηγορία διαγωνισμού θα δοθεί 1ο, 2ο και 3ο Βραβείο καθώς και βιβλία ιστορικού περιεχομένου. Στο 1ο Βραβείο της κάθε κατηγορίας απονέμεται και χρηματικό ποσό 100 ευρώ. Επιπλέον τα έργα θα παρουσιασθούν – εκτεθούν κατά τη διάρκεια της διημερίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Σωματείου στο Μεσολόγγι: Χαρ. Τρικούπη 59 (πρώην Παιδικός Σταθμός) και στο e-mail: [email protected]

Υπεύθυνος κ. Σπύρου Δημήτριος,  τηλ. επικοινωνίας 6940637498.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται από 21 Σεπτεμβρίου έως καί 30 Νοεμβρίου 2020.

ΣΚΟΠΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός αποσκοπεί:

α. Να καλλιεργήσει γενικά στους μαθητές το ενδιαφέρον για την Επανάσταση του 1821. Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές καλούνται μέσω του διαγωνισμού να γνωρίσουν βιωματικά τις αρχές της φιλοπατρίας, της ελευθερίας και της αγωνιστικότητας που διακατείχαν τους ήρωες του 1821.

β. Να ενθαρρύνει τη διαρκή και ενεργό συμμετοχή των μαθητών στην τέχνη και στη λογοτεχνία μέσω της μελέτης μνημείων του λόγου, στα οποία αποτυπώνονται γλαφυρά τα γεγονότα του 1821, όπως απομνημονεύματα, ημερολόγια του 19ου αιώνα.

γ. Να συμβάλλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών μέσω της καλλιτεχνικής έκφρασης. Η ζωγραφική, παραδείγματος χάριν, με βάση τις σύγχρονες επιστημονικές έρευνες, ενισχύει σύνολο τον ψυχισμό, τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση των μαθητών, καθιστώντας τους κατά μία έννοια δημιουργούς. Επομένως, μέσα από το θεματικό αφιέρωμα για την Επανάσταση του 1821, οι μαθητές θα μπορέσουν να ζωγραφίσουν πίνακες και να αισθητοποιήσουν στο χαρτί ιστορικά γεγονότα με βάση τις πηγές ή να ζωγραφίσουν τα ίδια τα πρόσωπα των ηρώων.

δ. Να ενθαρρύνει τους μαθητές να εκφράσουν την ικανότητά τους στη λογοτεχνία, τονώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την καλλιτεχνική τους ευαισθησία. Σε ό,τι αφορά το 1821 πηγές λογοτεχνικής έμπνευσης μπορούν να καταστούν κάλλιστα τα απομνημονεύματα του Στρατηγού Μακρυγιάννη αλλά και τα έργα των ποιητών μας για το 1821, όπως το σπουδαίο έργο του εθνικού μας ποιητή, Κωστή Παλαμά, ο οποίος έγραψε το ανεφάμιλλο για το 1821: «Αυτό το λόγο θα σας πω, δεν έχω άλλο κανένα: Μεθύστε με τ’ αθάνατο κρασί του Εικοσιένα!».

ε. Να εμπλακούν εποικοδομητικά οι μαθητές στη διαδικασία του project. Να μάθουν να αξιοποιούν πηγές, γραπτές και προφορικές, να τοποθετούνται κριτικά και γόνιμα ως προς αυτές και να εκφράζονται δημιουργικά, κάνοντας χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και αξιοποιώντας εποικοδομητικά και πάντα κάτω από ένα κριτικό πνεύμα τις πληροφορίες του διαδικτύου. Υπό το πρίσμα αυτό οι μαθητές θα είναι σε θέση, κάνοντας με κριτικό πνεύμα χρήση του διαδικτύου, να διεξέλθουν τόσο τις γραπτές πηγές για τον χαρακτήρα, το ήθος και τη δράση των αγωνιστών του 1821, που απαντούν με λεπτομέρειες σε βιβλία, ημερολόγια και απομνημονεύματα, όσο και τις προφορικές πηγές, οι οποίες διαδόθηκαν από γενιά σε γενιά μέσα από διηγήσεις, αλλά και από δημοτικά και κλέφτικα τραγούδια που υμνούν τη δόξα της Ελληνικής Επανάστασης.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:

α. Ο διαγωνισμός Ζωγραφικής απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού.

β. Οι διαγωνισμοί Λογοτεχνίας και  Αφίσας απευθύνονται σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου.

γ. Τα έργα πρέπει να είναι πρωτότυπα και αδημοσίευτα.

δ. Μαζί με τα έργα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, υπογεγραμμένη από τον γονέα/κηδεμόνα του μαθητή.

ε. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 30ή Νοεμβρίου 2020. Θα ληφθεί υπόψιν η σφραγίδα ταχυδρομείου.

στ. Η κρίση της Κριτικής Επιτροπής είναι οριστική και αμετάκλητη. Όσοι διακριθούν, θα ενημερωθούν έγκαιρα τηλεφωνικώς.

ζ. Τα υποβαλλόμενα έργα δεν επιστρέφονται.

η. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου με τις εξής προϋποθέσεις:

            i) Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό δύναται να γίνει μέσω των σχολικών μονάδων κατά τρόπο θεμιτό και πρόσφορο (π.χ. με γραπτή ή/και προφορική ανακοίνωση από τους/τις εκπαιδευτικούς ή τη Διεύθυνση του σχολείου ή με διανομή φυλλαδίων), μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του ανοίγματος του σχολείου στην τοπική κοινωνία και της διασύνδεσης σχολείου και των κοινωνικών φορέων.

            ii) Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό θα είναι προαιρετική.

            iii) Τα έργα όλων των μαθητών/τριών θα αποσταλούν απευθείας στην επιτροπή, κατά τα οριζόμενα από την Προκήρυξη, χωρίς ευθύνη και εμπλοκή της Διεύθυνσης και του διδακτικού προσωπικού του σχολείου.

            iv) Η όλη διενέργεια του Διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλμένων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών και της οργανωτικής επιτροπής και σύμφωνα με την ισχύουσα νομολογία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/τριών, καθώς και των πνευματικών δικαιωμάτων.

            v) Η συμμετοχή των διακριθέντων μαθητών/τριών στην τελετή βράβευσης, η οποία θα υλοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου, θα είναι χωρίς οικονομική επιβάρυνση για εκείνους/-ες.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τα έργα θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή που θα συσταθεί προς το σκοπό αυτό.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

α. Διαγωνισμός Ζωγραφικής

Ο διαγωνισμός ζωγραφικής απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού και έχει θέμα «200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821». Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει με ένα ή περισσότερα έργα. Τα στοιχεία του δημιουργού, που πρέπει να γραφούν στο πίσω μέρος του έργου, είναι: ονοματεπώνυμο, ηλικία, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας και στοιχεία σχολείου. Τα έργα μαζί με τη δήλωση συμμετοχής αποστέλλονται ταχυδρομικά ή παραλαμβάνονται, το αργότερο μέχρι καί την 30ή Νοεμβρίου 2020 (ημερομηνία ταχυδρομείου), στη διεύθυνση: «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» Ι.Π. Μεσολογγίου – Τ.Θ. 1056 – Τ.Κ. 30200 Υπόψιν κ. Σπύρου Δημητρίου (ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ).

            β. Διαγωνισμός Λογοτεχνίας

Ο διαγωνισμός λογοτεχνίας απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. Έχει θέμα: «Το όραμα του 1821 για το μέλλον της Ελλάδος». Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει με ένα ή περισσότερα έργα. Τα στοιχεία του δημιουργού, που πρέπει να γραφούν στο πίσω μέρος του έργου, είναι: ονοματεπώνυμο, ηλικία, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας και στοιχεία σχολείου. Τα έργα μαζί με τη δήλωση συμμετοχής αποστέλλονται ταχυδρομικά ή παραλαμβάνονται, το αργότερο μέχρι καί την 30ή Νοεμβρίου 2020 (ημερομηνία ταχυδρομείου), στη διεύθυνση: «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» Ι.Π. Μεσολογγίου – Τ.Θ. 1056 – Τ.Κ. 30200  Υπόψιν κ. Σπύρου Δημητρίου (ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ).

            γ. Διαγωνισμός Αφίσας

Ο διαγωνισμός δημιουργίας ψηφιακής αφίσας απευθύνεται σε μαθητές ή ομάδες μαθητών Γυμνασίου-Λυκείου. Κάθε διαγωνιζόμενος ή ομάδα μπορεί να συμμετάσχει με μία αφίσα χωρίς χρονικό περιορισμό που αφορά «στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση – Το όραμα του 1821 για το μέλλον της Ελλάδος». Η υποβολή έργων που δημιουργήθηκαν σε ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον από δύο (2) ή περισσότερους διαγωνιζομένους γίνεται από τον εκπρόσωπο της ομάδας, ο οποίος πρέπει να επισυνάψει τα στοιχεία όλων των μελών της ομάδας. Τα έργα μαζί με τη δήλωση συμμετοχής, για κάθε συμμετέχοντα, αποστέλλονται ταχυδρομικά ή παραλαμβάνονται σε ψηφιακό δίσκο DVD ή αρχείο εικόνας, το αργότερο μέχρι καί την 30ή Νοεμβρίου 2020 (ημερομηνία ταχυδρομείου), στη διεύθυνση: «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» Ι.Π. Μεσολογγίου – Τ.Θ. 1056 – Τ.Κ. 30200 (ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΙΣΑΣ) Υπόψιν κ. Σπύρου Δημητρίου.

Η αφίσα με το λογότυπο της ΕΡΩ θα χρησιμοποιηθεί για την προβολή της διημερίδας.

Για την Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού

Σπύρου Δημήτριος