Ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Περιφέρειας Ι.Π.Μεσολογγίου με στόχο την ενημέρωση και προστασία του καταναλωτικού κοινού γνωστοποιεί τα παρακάτω εφιστώντας την προσοχή.

Οι ηλεκτρολογικές εργασίες είναι εργασίες που πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους αδειούχους ηλεκτρολόγους.

Η ηλεκτρική ενέργεια κρύβει πολλούς κινδύνους, επισημαίνοντας ότι τα  περιστατικά ηλεκτροπληξίας στην Ελλάδα είναι πολλά και αρκετά από αυτά θανατηφόρα. Επίσης περιστατικά πυρκαγιών ,καταστροφή οικιών, συσκευών, μηχανημάτων κλπ. Οι συνήθεις λόγοι είναι η άγνοια του επαγγέλματος, οι εργασίες από μη εξειδικευμένους τεχνίτες και η κακή συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Ο Σύνδεσμος ηλεκτρολόγων συμβουλεύει τους καταναλωτές για την ασφάλεια τους να αναθέτουν ηλεκτρολογικές εργασίες σε πιστοποιημένους αδειούχους ηλεκτρολόγους και να ζητούν να τους επιδεικνύουν την άδεια τους.

Η εργασία από μη αδειούχους ηλεκτρολόγους δεν εγγυάται ασφάλεια και ορθή παροχή υπηρεσιών. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία διώκονται όποιοι παρανόμως ασκούν το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου (μη αδειούχοι), καθώς και ο αναθέτων σε αυτούς εργασία ηλεκτρολογικής φύσεως.

Πληροφορίες για τους αδειούχους ηλεκτρολόγους μέλη του συνδέσμου μας στο τηλ. 2631023772 και από 9:00πμ έως 13:00μμ Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.  

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ