Ο Σύνδεσμος Υδατοκαλλιεργειών Ν. Αιτωλ/νίας γνωρίζοντας τις ανεπαρκείς κτηριακά συνθήκες εργασίας του προσωπικού του Λ/Χ Μεσολογγίου, συμπαρίσταται και συμφωνεί με το δίκαιο αίτημά του να μεταστεγαστεί στο κτήριο του Υπουργείου Οικονομικών που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις εργασίας και έχει εξάλλου αποφασιστεί από τις κρατικές υπηρεσίες.

Ο πρόεδρος ΔΣ
Ιωάννης Κουρκουμέλης