Επιθυμώντας την διαφύλαξη και την συνέχεια του έργου και της πολιτιστικής κληρονομιάς του Συλλόγου Γυναικών Λαογραφικού Μουσείου Αιτωλικού, κατόπιν καλέσματος της Προέδρου Γεωργίας Λεονάρδου, τα μέλη του Συλλόγου συγκεντρώθηκαν και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, αποφάσισαν τον ορισμό επιτροπής η οποία θα προχωρήσει στην προκήρυξη εκλογών και ανάδειξης νέου ΔΣ του Συλλόγου. Η επιτροπή που ορίσθηκε αποτελείται από τα μέλη Γεωργία Λεονάρδου, Βασιλική Κοσμίδη, Χρυσούλα Σκόνδρα Κική Μύρκα και θα αποτελέσει το συντονιστικό όργανο για την ανάδειξη εφορευτικής επιτροπής την ημέρα των εκλογών έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η νόμιμη και ομαλή διεξαγωγή τους, σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν ημέρα Κυριακή 25 Οκτωβρίου και ώρα 11.00 έως 13.00 στην έδρα του Συλλόγου- Λαογραφικό Μουσείο Αιτωλικού, επί της οδού Κ. Λάσκαρη 50.

Σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου, καθώς επίσης και νέα μέλη που επιθυμούν να εγγραφούν μέχρι και την ημέρα των εκλογών. Μέλη του Συλλόγου μπορούν να εγγραφούν όσες γυναίκες έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Για το Σύλλογο Γυναικών Λαογραφικού Μουσείου Αιτωλικού

Γ. Λεονάρδου Β. Κοσμίδη Χ. Σκόνδρα Β. Μύρκα