Ως προς την αναγκαιότητα προσωρινής τοποθέτησης συναρμολογούμενης σιδερένιας γέφυρας στην 3η καμάρα προς Τουρλίδα μέχρις ότου προχωρήσουν τα έργα της πρόσκλησης 40 που περιγράφετε ως ΄΄Αναβάθμιση των υδάτινων οικοσυστημάτων Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου -Αιτωλικού και ένα από τα (6) έργα συνολικά της τάξης των 18.000.000 £ όπως αυτό του έργου της ΟΧΕ της προσβασιμότητας στην Τουρλίδα.
Επισημαίνω τα παρακάτω:
Η γέφυρα στη θέση 3η καμάρα του δρόμου Θεοξένια προς Τουρλίδας βρίσκεται υπό συνθήκες κατάρρευσης. Οι τεχνικές υπηρεσίες της τότε Νομαρχίας από το 1999 με έγγραφό τους στο Νομάρχη, είχαν διαπιστώσει και περιγράψει την οξείδωση των φερόντων συνεκτικών στοιχείων( σίδερα)και είχαν ζητήσει την άμεση την αποκατάστασή της όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο φωτογραφικό υλικό.
Έπρεπε να περάσουν 20 ολόκληρα χρόνια για να υπάρξει ευαισθητοποίηση. Κατ΄ επανάληψη είχα θέσει το θέμα στο Περιφερειακό συμβούλιο στην προηγούμενη περιφερειακή αρχή ! Η τοποθέτηση της σιδερένιας αποσυναρμολογούμενης προσωρινής γέφυρας αποτελεί αναγκαιότητα -αφού από στιγμή σε στιγμή μπορεί να συμβεί κατάρρευση -μέχρι την δημοπράτηση και υλοποίηση του ολοκληρωμένου έργου της προσβασιμότητας στην Τουρλίδα. Αρκεί να αναφέρουμε ότι ο μελετητής του έργου της ΟΧΕ για την Τουρλίδα είχε στατιστικοποιήσει την ημερήσια καλοκαιρινή διέλευση σε 800-1000 αυτοκίνητα (μελέτη 2017).

Η επισκεψιμότητα εφέτος το καλοκαίρι, και λόγω ειδικής κατάστασης (κορονοϊός )ξεπέρασε τα 2.800-3.000 το 24/ωρο κατά την θερινή περίοδο ( κάθε 20sec/ένα αυτοκίνητο. Εάν προσθέσει κανείς και τα βαριά φορτηγά μεταφοράς αλατιού, τα φορτηγά για το σαβούρωμα των φραγμών των ιβαριών, τα λεωφορεία των λουομένων, αντιλαμβάνεται κανείς τον κίνδυνο κατάρρευσης της γέφυρας !
Στήριξα την πρόταση του αντιπεριφερειάρχη Θανάση Μαυρομμάτη για προσωρινή και μόνο λύση ώστε να υπάρξει ασφαλής διέλευση των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται, όπως θα έκανε ο κάθε λογικός υπεύθυνος εκλεγμένος αιρετός !

Ο Περιφερειακός σύμβουλος κ. Κώστας Κούστας