Από τον Γραφείο Τύπου του Δήμου Ι. Π Μεσολογγίου ακολουθεί η παρακάτω επιστολή ενημέρωσης για την ένταξη στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

«Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ εξασφαλίζοντας έτσι την προμήθεια νέου μηχανικού εξοπλισμού συνολικού ύψους 223.000 ευρώ. Η επιχορήγηση για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού, θα συμβάλει ουσιαστικά σε περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου, τομείς στους οποίους η δημοτική αρχή έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς αφορούν την καθημερινότητα και την ποιότητά της.

Ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου Κώστας Λύρος, σε δήλωσή του σημειώνει ότι «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκο για την στήριξη στον Δήμο μας αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση. Η συνεργασία με το Υπουργείο ειδικά σε θέματα που αφορούν την ποιότητα ζωής των πολιτών, είναι πολύτιμη.

Η ενίσχυση δε του «στόλου» των μηχανημάτων, θα αναβαθμίσει σημαντικά το έργο που αυτή την στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη σε κάθε σημείο του Δήμου μας. Η προσπάθεια που καταβάλλεται στον τομέα της

Καθαριότητας, του Πρασίνου, των απαραίτητων παρεμβάσεων είναι συνεχής και τα αποτελέσματά της είναι ορατά σε όλους. Συνεχίζουμε το έργο μας, έχοντας ακόμη περισσότερα «εργαλεία» στα χέρια μας».

Γραφείο Τύπου του Δήμου Ι. Π Μεσολογγίου