Η <ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ> τοπική εφημερίδα ΑΙΧΜΗ με ένα κατάπτυστο άρθρο που στηρίζεται σε ψέματα επιχειρεί να δώσει στήριξη στον Λύρο σχετικά με την καταστροφική πολιτική όσον αφορά το αλιευτικό καταφύγιο του Μεσολογγίου και την καταγγελία που έκανα εις βάρος του στο προηγούμενο Δ.Σ .

Η Αιχμή φιλικά προσκείμενη στον δήμαρχο αναπαρήγαγε τα ψευδή του αντιδημάρχου Βασιλείου και φυσικά του κυρίου Λύρου ο οποίος ως θεσμός τα αποδέχθηκε .

Λόγω  των παραπάνω αποτελεί υποχρέωση μου και ευθύνη μου για την αποκατάσταση της αλήθειας να απαντήσω δημόσια:

1) Το αλιευτικό καταφύγιο είναι νομιμότατο και κατασκευάστηκε από το Ε.Π.Αλ.Θ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας. Χρηματοδοτήθηκε από ΣΑΕ 086/300001 του επιχειρησιακού προγράμματος αλιεία και θάλασσα με τίτλο << ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ >>.

Ήταν ένα από τα τρία αλιευτικά καταφύγια της χώρας που κατασκευάστηκαν τότε. Το έργο έγινε μετά από παρεμβάσεις της ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΛΙΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ που ήμουν και πρόεδρος.

Συνεπώς αναζητήστε την μελέτη στη δ/ση τεχνικών υπηρεσιών της πρώην νομαρχίας και επικαιροποιείστε την ώστε να μην χάσετε άλλο πρόγραμμα σαν αυτό που χάσατε αν και ήσασταν ενήμεροι από τον Απρίλιο .

2) Όλα αυτά τα χρόνια από την περάτωση και την παραλαβή του έργου τόσο εσείς όσο και οι προηγούμενες διοικήσεις του Λ.Τ σταθήκατε από ανεπαρκείς έως ανίκανοι να συντηρείτε το έργο που κινδυνεύει να καταστραφεί μαζί με τις περιουσίες μας .

3) Οι ψαράδες κλήθηκαν να πληρώσουν στο ΛΤ και συνέδεσαν την πληρωμή με τις παρεχόμενες υπηρεσίες συντήρησης και ασφαλείας των σκαφών. Μετά από αυτό το ΛΤ πάγωσε τις πληρωμές γιατί δεν ήθελαν να αναλάβουν ευθύνη .
Η απαίτηση για απολαβή επαρκών υπηρεσιών είναι όμοια με την απαίτηση για να έχετε ασφαλή δρόμο για να πάτε στο λιοστάσι σας.

4) Υπάρχει πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής του έργου επί κυρίου Κώστα Σταράμου και όπως γνωρίζετε ότι με την κατάργηση του νομαρχιακού λιμενικού ταμείου το δημοτικό λιμενικό ταμείο είναι καθολικός διάδοχος με ότι αυτό συνεπάγεται σε υποχρεώσεις και απαιτήσεις.

Μετά τα παραπάνω κύριε Βασιλείου και κύριε προϊστάμενε της ΑΙΧΜΗΣ σας καλώ να ζητήσετε δημόσια συγνώμη για τα ψέματα με τα οποία παραπληροφορήσατε τους δημότες .

Να δημοσιοποιήσετε το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής το οποίο υπάρχει στα αρχεία του Λ.Τ και το οποίο ως αντιπρόεδρος το γνωρίζεις όπως το γνωρίζει και ο Λύρος ως πρόεδρός του .

Επίσης σας συνιστώ κύριε Βασιλείου να πάψετε να επιχειρείτε να γίνεστε αρεστός στον “ΑΝΙΔΕΟ” <<δήμαρχο >> γιατί εκτίθεστε σοβαρά πλέον.

Δεν έχετε ανάγκη την αντιμισθία του αντιδημάρχου, λεφτά έχετε και εδώ και αλλού.

Αυτά σαν πρώτη δόση απάντησης σχετικά. Στο επόμενο Δ.Σ τα ντοκουμέντα του αλιευτικού καταφύγιου.”

Δημήτρης Κοτσόργιος
Δημοτικός Σύμβουλος Μεσολογγίου
Επικεφαλής του ΦΌΡΟΥΜ ΕΝΕΡΓΏΝ ΠΟΛΙΤΏΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΟΥ