“Στην  απάντηση  σας  στο  δημοσίευμα μου αναφέρεστε  ( όχι  ο ίδιος  αλλά  μέσω του γνωστού δικηγόρου)  στο άρθρο 72  του νόμου 3669/2008  λέγοντας ότι απαγορεύεται να γίνουν έργα  στο αλιευτικό  καταφύγιο.  Πέστε μας όμως που το διαβάσατε αυτό στο άρθρο 72  ??  Γιατί  πουθενά  δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο   στο  άρθρο που μνημονεύετε.

Κύριε  Βασιλείου  επί  πλέον  ενημερώστε τον δικηγόρο   που σας  έγραψε  την απάντηση  σας,  ότι ο νόμος  που επικαλείται  έχει  καταργηθεί από τις  08/08/2016   με την παρ  1  άρθρο  377  του νόμου 4112/2016. πλην  του  άρθρου 80 και  110 . Συνεπώς   το άρθρο  72  που επικαλείται  δεν   ισχύει.  Έκτος   όμως  από αυτό  που δείχνει  τον   άθλιο  τρόπο  με τον οποίον επιχειρείτε  να συγκαλύψετε τις  ευθύνες  του  δημάρχου  και πρόεδρου του Δ.Λ.Τ επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά τα εξής:

Κύριε  Λύρο  ως  πρόεδρος  και κύριε  Βασιλείου ως  αντιπρόεδρος διοικείτε το Δ.Λ.Τ που είναι καθολικός  διάδοχος του νομαρχιακού  λιμενικού  ταμείου .  Ο  υποχρεώσεις   και  οι ευθύνες  σας  είναι δεδομένες  εκ του νόμου όπως και τα δικαιώματα   σας .  Οφείλεται  ως  χρήστες  να  συντηρείτε και να  επισκευάζετε το Αλιευτικό καταφύγιο όπως πολύ σωστά κάνετε   με τον εμπορικό λιμένα .  Η  αναφορά μου  στο πρωτόκολλο  παράδοσης  –  παραλαβής  σαφώς και  άφορα  την χρήση . Γνωρίζετε ότι  η ζώνη  λιμένα ( χερσαία  και θαλάσσια) σας  ανήκουν  κατά  ΧΡΗΣΗ   και  κατά  συνεπεία  σας ανήκει  τόσο το  εμπορικό, όσο  και το  αλιευτικό λιμάνι.

Αυτό  το  πρωτόκολλο,  της χρήσης του Αλιευτικού λιμένα, αποκρύψατε  και αναγκαστήκατε   να ομολογήσετε την ύπαρξη του μετά  την  ανακοίνωση  μου.

Ως   χρήστης  και  ως  δημοτικός  σύμβουλος  σας κατήγγειλα   όχι  μόνο  ότι  δεν συντηρήσατε    το  αλιευτικό  καταφύγιο  άλλα  και  ότι  χάσατε  μεγάλους  οικονομικούς  πόρους  για τον  εκσυγχρονισμό του  και  την συντήρηση του.

Για  να καταλάβει  και ο κόσμος   σας λέω  ότι  στο εμπορικό  λιμάνι   παρέχετε  ΔΩΡΕΑΝ  νερό  στα  τουριστικά  σκάφη   και συντηρείτε  την παροχή  όταν  χρειάζεται,  ενώ στο  αλιευτικό  καταφύγιο  δεν έχετε  καν  παροχή  νερού.  Κατά  τα άλλα  συζητάτε  για  τέλη  ελλιμενισμού . Η  αφετηρία  των  ψαράδων  για   τον  θαλάσσιο  δρόμο  που  είναι  το  αλιευτικό  καταφύγιο    και  οι  ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι  που  οδηγούν στα  λιοστάσια  σας   είναι  πρόσοδοι  αγροτικού  εισοδήματος.  Αλιευτικό καταφύγιο και δρόμοι  σας  ανήκουν ως προς την χρήση.

Τελειώνω  με  την  προτροπή  να  συντομεύσετε την οποία  διαδικασία  γιατί  η συντήρηση   του  αλιευτικού καταφυγίου  αποτελεί  προτεραιότητα  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΣΚΑΦΩΝ  και  ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ   και σταματήστε να επικαλείστε  πρωτοκολλά  παράδοσης – παραλαβής   τα  οποία  πότε κάνεις αντισυμβαλλόμενος  δεν   θα συντάξει  γιατί από τον νόμο το   λιμενικό ταμείο  με οποία μορφή  , έχει  μόνο  την  χρήση και  όχι την  κυριότητα”.

Δημήτρης Κοτσόργιος
Δημοτικός Σύμβουλος Μεσολογγίου