Από το Γραφείο Τύπου της Πανελλήνιας Επιτροπή Εργαζομένων – Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ακολουθεί το παρακάτω Δελτίο Τύπου σχετικά με την απόφαση, υποβιβασμού εργαζόμενης από Διευθύντρια σε Προϊσταμένη, του Δημάρχου Ι.Π Μεσολογγίου να υποβιβάσει.

«Με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ακυρώθηκε η με αριθμ. 104/23-7/2020 απόφαση του Δημάρχου Μεσολογγίου με την οποία υποβίβαζε την εργαζόμενη του Δήμου Μεσολογγίου Σταμάτη Ευφροσύνη από τη θέση Διευθύντριας σε θέση Προϊσταμένης Τμήματος.

Η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου αναγνώρισε το δίκαιο αίτημα της συναδέλφου που υποβιβάστηκε χωρίς σαφή ειδική και επαρκή αιτιολόγηση όπως ο Νόμος προβλέπει.

Δεν είναι η μοναδική περίπτωση σε όλη τη χώρα όπου οι αιρετοί θεωρούν πως μπορούν αυθαίρετα να προάγουν ή να υποβιβάζουν συναδέλφους με αδιαφανή και μη αξιοκρατικά κριτήρια.

Η τελική και οριστική δικαίωση όλων των εργαζομένων που αποφασίζουν να ορθώσουν ανάστημα, με οικονομικό και ψυχικό κόστος, απέναντι στην εργοδοτική εργοδοσία».

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εκτελεστική Επιτροπή