Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020 με τη συμμετοχή επαγγελματιών εκπαιδευτών (Δικηγόροι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι) το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για υποψήφιους θετούς γονείς που υλοποίησε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην Ι.Π. Μεσολογγίου.

Η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος αποσκοπεί στην ενίσχυση της ετοιμότητας των υποψηφίων για την ανάληψη των μελλοντικών τους καθηκόντων και την ένταξή τους στη διαδικασία συνταιριάσματος με τα παιδιά προς υιοθεσία, ενώ αποτελεί προϋπόθεση βάσει του νέου νομοθετικού πλαισίου για την εγγραφή των υποψηφίων στο Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών.

Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Μαρία Σαλμά βρέθηκε δίπλα στους υποψήφιους θετούς γονείς, εκφράζοντας τους την αμέριστη στήριξή της για την πραγμάτωση του στόχου τους.

«H προώθηση του θεσμού της υιοθεσίας και η επίσπευση των χρονοβόρων διαδικασιών και γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, ώστε το συντομότερο δυνατό κάποια παιδιά να βρεθούν στο περιβάλλον που τους αξίζει, ένα οικογενειακό περιβάλλον που θα τους εξασφαλίζει σταθερότητα αγάπη και θαλπωρή, αποτελεί μία ώριμη απαίτηση και μία σημαντική πρόοδος για την κοινωνία μας. Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει όλοι να συμβάλλουμε…», δήλωσε η κ. Σαλμά.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας