νοσοκομείο Μεσολογγιού

Ο Φιλανθρωπικός Κοινωνικός Σύλλογος «ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ» που εδρεύει στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου και σκοπό έχει την ηθική και υλική συμπαράσταση σε άπορους και οικονομικά αδυνάτους νοσηλευόμενους, ευχαριστεί τους εργαζόμενους του Τμήματος Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Μεσολογγίου, που εις μνήμη κ. ΛΙΑΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟ αντί στεφάνου, κατέθεσαν στον σύλλογό μας χρηματικό ποσό 50 Ευρώ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΑΡΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΣ