Με αφορμή διάφορα δημοσιεύματα που αναφέρονται με ερωτηματικά για την ποσιμότητα του νερού Αιτωλικού, θέλουμε να σας γνωρίσουμε, ότι από τις 14-5-2019 η ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΜΈΡΙΜΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, με το με αριθμό πρωτοκόλλου ΠΔΕ/ΔΔΥΚΜΠΕΑΙΤ/143245/2274 έγγραφό της προς την ΔΕΥΑ Μεσολογγίου, απεφάνθη “ότι το νερό της Πηγής Κεφαλοβρύσου μπορεί να χορηγηθεί στα δίκτυα για ανθρώπινη κατανάλωση, αφού υπόκειται συνεχώς στην εγκατεστημένη επεξεργασία προχλωρίωσης – φίλτρανσης – προσρόφησης σε ενεργό άνθρακα και απολύμανσης με υποχλωριώδες νάτριο ικανή ώστε συνεχώς και αδιαλείπτως στα άκρα δικτύου να εντοπίζεται υπολειμματικό χλώριο 0,2 ppm.”

Έκτοτε η ΔΕΥΑΜ εφαρμόζει και τηρεί όλες τις απαιτήσεις, συμμορφούμενη και με κάθε νέα οδηγία που της κοινοποιείται, όπως τώρα στην εποχή της πανδημίας του COVID-19, που ο Παγκόσμιος οργανισμός υγείας ζητά υψηλότερο υπολειμματικό χλώριο (0,5 ppm).

Αδιάψευστος και αδιαμφισβήτητος μάρτυρας της καλής λειτουργίας του συστήματος επεξεργασίας και της ποσιμότητας του νερού Αιτωλικού, είναι οι συχνές δειγματοληψίες που λαμβάνουμε για την χημική και μικροβιολογική ανάλυση του νερού, που εξετάζονται από πιστοποιημένο εργαστήριο και είναι όλες σύμφωνες με τις απαιτήσεις και εντός των επιτρεπόμενων ορίων της υγειονομικής νομοθεσίας. Ανάλογες δειγματοληψίες και όχι μόνον, διενεργεί και η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Αιτωλοακαρνανίας, η οποία από τις 14-5-2019 και μέχρις σήμερα δεν έχει εισηγηθεί απαγόρευση της χορήγησης του νερού Αιτωλικού στο δίκτυο.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, βεβαιώνουμε τους καταναλωτές της ΔΚ Αιτωλικού, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο, ότι το νερό που χορηγείται στο δίκτυο ύδρευσης της ΔΚ Αιτωλικού, είναι πόσιμο και σύμφωνο με την υγειονομική νομοθεσία.

Μεσολόγγι 3-11-2020

Ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΜ

Σπύρος Σταματάτος