«Στις 18 Μαΐου δημοσιεύτηκε από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η πρόσκληση που αφορούσε “ΔΡΑΣΕΙΣ στα πλαίσια των ΟΧΕ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ-ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ”, δαπάνης 18.300.000 €, η οποία λήγει στις 31-12-2021. 

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν, μεταξύ άλλων, αφορούν “την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς…και την ανάδειξη της με τρόπους που ενισχύουν τον τουρισμό… έργα και ενέργειες ανάδειξης, προβολής και δικτύωσης των πολιτιστικών πόρων όπως Μνημεία, Σύνολα και Αρχαιολογικοί Χώροι, πολιτιστικές διαδρομές με έμφαση στη δικτύωση επισκέψιμων Μνημείων, Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων, στη βελτίωση τόσο της επισκεψιμότητας… την προστασία των φυσικών τοπίων και την ανάδειξη τους με τρόπους που ενισχύουν τον τουρισμό…”.

Ακόμη προβλέπονται δράσεις “για τη διατήρηση και αποκατάσταση οικοτόπων που κινδυνεύουν από την κλιματική αλλαγή… Ανάσχεση διάβρωσης και ερημοποίησης εδαφών… Εκπόνηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης οικοτουρισμού… λαμβάνοντας υπόψη το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000”.

Καθίσταται ολοφάνερο από τον τίτλο και μόνο της πρόσκλησης, ότι ως Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου αυτή μας αφορά άμεσα και σχεδόν αποκλειστικά. Ουσιαστικά πρόκειται για δράσεις και έργα συνδυαστικά και συμπληρωματικά της αρχικής πρόσκλησης στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), η οποία ήδη υλοποιείται για την περιοχή μας (Αρχαιολογικό Μουσείο, δρόμος Τουρλίδας κ.α.). 

Στην περιοχή της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού βρίσκονται οι ιστορικής σπουδαιότητας νησίδες της Κλείσοβας, του Βασιλαδιού και του Ντολμά. Νησίδες οι οποίες αποτέλεσαν τους προμαχώνες των “Ελευθέρων Πολιορκημένων” σε Μεσολόγγι και Αιτωλικό και στις οποίες συντελέσθηκαν σκληρές μάχες με τους Τουρκοαιγυπτίους κατακτητές προ της ηρωικής Εξόδου των υπερασπιστών του Μεσολογγίου. 

Στο πέρασμα του χρόνου και παρά τις μικρές βελτιωτικές παρεμβάσεις που προϋπήρξαν, οι νησίδες αυτές έχουν υποστεί σημαντικές φθορές και αλλοιώσεις. Το δε φαινόμενο της περιβαλλοντικής κρίσης/κλιματικής αλλαγής, επιτείνει τις διαβρωτικές συνέπειες στον υπερθετικό βαθμό και πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως σε μικρό βάθος χρονικού ορίζοντα, αν οι νησίδες αυτές αφεθούν στη “μοίρα” τους, θα κινδυνεύσει η ίδια η υπόσταση τους. 

Το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα των 14 μηνών είναι επαρκέστατο για την πραγματοποίηση των μελετών και την κατάθεση των τεχνικών προτάσεων/δελτίων εκ μέρους του δήμου. Τώρα όμως θα πρέπει να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις και ακολούθως σε συνεννόηση με την Περιφερειακή και τη διαχειριστική Αρχή να προχωρήσουν οι προ εντάξεις των συγκεκριμένων έργων. Ειδικά για τον Άη Σώστη, γνωρίζω πως υφίσταται από το 2012 προμελέτη στην τεχνική υπηρεσία του δήμου. 

 Κύριε Δήμαρχε

Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Σε “καταθλιπτικούς καιρούς” σαν τους τωρινούς, η δημιουργία είναι το “σωτήριο” αντίδοτο και η συγκεκριμένη πρόσκληση αποτελεί μοναδική ευκαιρία ΔΙΑΣΩΣΗΣ και ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ των ιστορικών αυτών νησίδων της λιμνοθάλασσας μας, η οποία δεν πρέπει για οιονδήποτε λόγο να χαθεί!»

Παναγιώτης Α. Κατσούλης

*Ο Παναγιώτης Α. Κατσούλης είναι εκπαιδευτικός και πρώην Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου.