Το νέο ΔΣ του Συλλόγου Γυναικών Λαογραφικού Μουσείου Αιτωλικού, σας ενημερώνει ότι σε λιγο καιρό θα έχει ολοκληρωθεί η λεπτομερής καταγραφή των εκθεμάτων του Μουσείου, σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα ICOM για τα Μουσεία Λαογραφικής Αναφοράς. Τα εκθέματα θα διαθέτουν πλέον το Δελτίο Καταγραφής τους με όλα τα στοιχεία που το αφορούν.

Θα ακολουθήσουν κάποιες τεχνικές εργασίες για τη συντήρηση του κτιρίου και όλα όσα χρειάζονται για την εύρυθμη λειτουργία του Μουσείου. Οι εργασίες αυτές δυστυχώς έχουν κάποιο κόστος το οποίο είναι δύσκολο να καλυφθεί άμεσα, οπότε όσοι θέλουν να βοηθήσουν συνεισφέροντας είτε στα έξοδα (με κάποια δωρεά ή χορηγία), είτε με προσωπική – εθελοντική εργασία (ξυλουργικά, ελαιοχρωματισμοί) μπορούν να απευθυνθούν στην Πρόεδρο του Συλλόγου κα Φωφώ Ξεσφίγγη στο τηλ 6977095154.

Σκοπός μας είναι το Λαογραφικό Μουσείο Αιτωλικού, να επαναλειτουργήσει ως ένας ακόμη σημαντικός χώρος πολιτισμού για την πόλη μας αλλά και ευρύτερα του Νομού μας. Σας ευχαριστούμε πολύ!

Συλλόγου Γυναικών Λαογραφικού Μουσείου Αιτωλικού