Ελιά Καλαμάω Αιτωλοακαρνανία

«Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους της Πρόσκλησης του Μέτρου 21 «Έκτακτη, προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19», ότι αποκαταστάθηκε το πρόβλημα που προέκυψε με τις ποικιλίες ελαιώνων που αφορούν ελιές ελαιοποιήσιμες ή διπλής κατεύθυνσης και οι οποίες δεν εμφανίζονταν ως επιλέξιμες στο πληροφοριακό σύστημα του Μέτρου.»

Mε αυτή την ολιγόλογη ανακοίνωση το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μας ενημερώνει ότι επιλύθηκε το πρόβλημα της Λέσβου (κυρίως) και της σύγχυσης με τις διπλής κατεύθυνσης ή τις ελαιοποιήσιμες ελιές.

Αναμένουμε την ανάλογη ανακοίνωση που θα μας ενημερώνει για την επίλυση του προβλήματος της Αιτωλοακαρνανίας και της σύγχυσης με τις Καλαμών.

Ότι έγινε για τη Λέσβο, να γίνει και για την Αιτωλοακαρνανία. Ότι για τις διπλής κατεύθυνσης ή τις ελαιοποιήσιμες, να γίνει και για τις Καλαμών.

 Η Ένωση Αγρινίου έχει από την πρώτη στιγμή αναδείξει το πρόβλημα στις πραγματικές του διαστάσεις, έχει προτείνει λύσεις και έχει βήμα προς βήμα δείξει το πώς αυτές μπορούν να εφαρμοστούν, έχει προχωρήσει σε όλες τις ενδεδειγμένες κινήσεις, στοχευμένα, εκεί που έπρεπε, με τον τρόπο που έπρεπε.

Τις επόμενες μέρες αναμένουμε πλέον τις πρωτοβουλίες του υπουργείου…

Α.Σ. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ