Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας – Νοσοκομείο Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ανακοινώνεται ότι μετά την περαίωση των προβλεπόμενων μελετών και αδειοδοτήσεων και την απαιτούμενη διαγωνιστική διαδικασία εκ μέρους του Νοσοκομείου μας, ξεκινούν τις προσεχείς ημέρες οι εργασίες επισκευής και αποκατάστασης της κεραμοσκεπής του παλαιού Νοσοκομείου με διατιθέμενη πίστωση 12.000 ευρώ από ίδια έσοδα του Νοσοκομείου.

Θεωρούμε ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα διάσωσης του ιστορικού κτιρίου, και συνεχίζουμε τις προσπάθειες από κοινού με την Δημοτική αρχή για την οριστική ανακαίνιση και αποκατάστασή του.

Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»