Για το Αιτωλικό η τελευταία ανάρτηση του χρόνου στο facebook του Ενάλιου Ινστιτούτου Ιππόκαμπου (Hippocampus Marine Institute):

Το Αιτωλικό είναι μια παράξενη λιμνοθάλασσα με πολλά προβλήματα και μεγάλο ενδιαφέρον μας εξηγεί ο Δρ. Ιωάννης Λεονάρδος από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

«Κάθε χρόνο το Νοέμβριο, οι βροχοπτώσεις απορρέουν στη Λιμνοθάλασσα μειώνοντας την αλατότητα των επιφανειακών νερών, δημιουργώντας ωσμωτικό στρες στα ψάρια. Παράλληλα φέτος, οι νότιοι άνεμοι έφεραν τα αλμυρά νερά του Πατραϊκού μέσα στο Αιτωλικό, ωθώντας τα βαθύτερα ανοξικά στρώματα στην επιφάνεια και τις δυσάρεστες οσμές και θανάτους ψαριών. Τρίτος παράγοντας είναι και οι εκροές από τις λίμνες Λυσιμαχία και Τριχωνίδα, όπου η πρώτη είναι αρκετά επιβαρυμένη».

Για τους ιππόκαμπους, αν και δεν τους είχε ξαναδεί μέσα στη λιμνοθάλασσα είπε «Οι ιππόκαμποι έχουν θωρακισμένο σώμα και αντέχουν τις μέσες αλατότητες».

Το είδος παραμένει απειλούμενο και η προστασία αυτών των πληθυσμών είναι σημαντική καθώς διαμέσου αυτών πρέπει να προστατεύουμε και τα ενδιαιτήματά τους.

Ευχαριστούμε το Δρ. Ιωάννη Λεονάρδο για τις πληροφορίες και το Λάμπρο Χαρέλο για τις φωτογραφίες της Caretta caretta που εντοπίστηκαν στα σύνορα της λιμνοθάλασσας και για την ανακάλυψη και διαφύλαξη της αποικίας ιππόκαμπου στο Αιτωλικό.

etoliko.gr