Παραμονές της πρωτοχρονιάς έφυγαν από το ΘΕΟΞΈΝΙΑ και οι τελευταίοι μετανάστες που φιλοξενούταν στο ξενοδοχείο από τον Νοέμβριο του 2018. Έτσι, η δομή έκλεισε, όπως έκλεισαν και άλλες που λειτουργούσαν σε ξενοδοχεία, σε όλη την επικράτεια, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού του υπουργείου Μετανάστευσης.

Το κλείσιμο της δομής είναι βέβαιο ότι προκαλεί ικανοποίηση σε ένα μεγάλο τμήμα της τοπικής κοινωνίας για τους «γνωστούς» λόγους…

Ταυτόχρονα, όμως,  προκαλεί και ένα έλλειμμα πλέον των 100.000€ σε μηνιαία βάση στην τοπική οικονομία από τον κύκλο εργασιών της δομής και οδηγεί στο ταμείο ανεργίας περισσότερους από 30 εργαζόμενους σε αυτή…

messolonghinews.gr