Ερωτήσεις: 

1. Με την από 19-11-2020 με αριθμ.πρωτ. 22063 αίτηση ζητήθηκε ενημέρωση για την προμήθεια ξυλείας ύψους 17.000 ευρώ από τις Σέρρες για ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Μεσολογγίου (ΑΔΑ:6ΟΘ3ΩΡΖ-ΤΚΝ, Ω88ΝΩΡΖ-ΓΚ1) . Επειδή ακόμα δεν έχουμε λάβει απάντηση, θα μπορούσατε να ενημερώσετε το σώμα για ποιες ανάγκες έγινε η προμήθεια; 

2. Δεχτήκαμε αρκετές ερωτήσεις για τα τεχνικά θέματα που αφορούν το επερχόμενο έργο της οδού Ναυπάκτου -Παπαδιαμαντοπούλου. Θα μπορούσε να οργανωθεί μια ανοιχτή ενημέρωση-παρουσίαση για την μελέτη του έργου Ναυπάκτου – Παπαδιαμαντοπούλου; 

Στην ενημέρωση-παρουσίαση να μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρηματίες και πολίτες που τους επηρεάζει το εν λόγω έργο με παρουσία της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία να μπορεί να λύσει τις τυχόν απορίες τους. Προτείνουμε να γίνει η παρουσίαση πριν την δημοπράτηση του έργου ώστε να υπάρξει εκτενής ενημέρωση και να αποφευχθούν τυχόν ενστάσεις κατά την διάρκεια της υλοποίησης του έργου. 

Ενημέρωση:

Ενημερώνω το σώμα για την 4η τροποποίηση της Πρόσκλησης με τίτλο: «Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων», που αφορά στην υλοποίηση έργων αποκατάστασης της κυκλοφορίας και την προστασία της ποιότητας των υδάτων λιμνοθαλασσών. Η τροποποίηση αφορά σε σημειακές αλλαγές-επικαιροποιήσεις, με σημαντικότερες την παράταση υποβολής προτάσεων μέχρι 30-06-2021, καθώς και τη μείωση του ελάχιστου ορίου υποβολής προτάσεων. Είναι ευκαιρία για τον Δήμο μας και το Μεσολόγγι να διεκδικηθεί μέρος των χρημάτων της πρόσκλησης για την εκπόνηση σημαντικών έργων. 

Σχόλιο: Κλείνοντας θα ήθελα να ζητήσω να συμπεριλαμβάνεται το Συμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου σε προπαρασκευαστικές συζητήσεις που αφορούν νέα έργα για την πόλη. Μέχρι στιγμής μαθαίνουμε από τον τύπο για την εξέλιξη νέων έργων ή ιδεών π.χ. Αστική συγκοινωνία για την πόλη, έργο Open Mall.  Θεωρούμε ότι δεν είναι λειτουργικό αλλά ούτε και πρέπον να ενημερώνεται το Συμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.  

Τα παραπάνω (ερωτήσεις, ενημέρωση, σχόλιο) έγιναν στην αρχική  διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου που περιλαμβάνει τις ερωτήσεις και ενημερώσεις. 

Κατά την διαδικασία της συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, στο δεύτερο θέμα που αφορούσε το Τεχνικό Πρόγραμμα, μετά την εισήγηση, ετέθησαν δύο ερωτήσεις και στην συνέχεια ως Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Μεσολογγίου ζήτησα να τοποθετηθώ. Δεν έγινε δεκτό όμως το αίτημα για τοποθέτηση. 

Η τοποθέτησή αφορούσε τα εξής:

Το Τεχνικό πρόγραμμα είναι καθόλα ασαφές και δεν αποτυπώνει τις προτεραιότητες και το τι θα γίνει εντός του 2021 στην κοινότητα Μεσολογγίου. Δεν υπάρχει ξεκάθαρο πρόγραμμα για το πως θα δαπανηθούν τα χρήματα για τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Δεν προβλέπεται κονδύλι για σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων. Δεν προβλέπεται κονδύλι για μελέτη και επέκταση του νεκροταφείου Αγ. Ιωάννη. Δεν αποτυπώνονται, ούτε προβλέπονται τα έργα (οδός Ναυπάκτου-Παπαδιαμαντοπούλου, δρόμος προς το Μουσείο Άλατος, ανακαινίσεις σχολικών κτιρίων). Παράλληλα το κονδύλι για την κυκλοφοριακή μελέτη, καλώς προϋπολογίζεται, αλλά δεν επαρκεί. Επίσης δεν γνωρίζουμε πως και που θα διανεμηθούν τα χρήματα που προυπολογίζονται για ασφαλτοστρώσεις, φωτισμό, αποκαταστάσεις πεζοδρομίων και εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων. Τέσσερις θεματικές οι οποίες δεν γίνεται να βρίσκονται στον “αέρα”.  Σαν κεντρικός πυρήνας του Τεχνικού Προγράμματος φαντάζει να είναι το σόφισμα “βλέποντας και κάνοντας”. Πώς είναι δυνατόν να καταρτίζεται Τεχνικό Πρόγραμμα (με προϋπολογισμό για κάθε έργο) όταν πριν δεν έχουν υπολογιστεί, δεν έχουν καταγραφεί και δεν έχουν ιεραρχηθεί οι ανάγκες; 

Οι προτάσεις μας περιλαμβάνουν:  Να διατεθούν χρήματα για μελέτη διαχείρισης απορριμμάτων. Να διατεθεί το ποσό που απαιτείται για κυκλοφοριακή μελέτη όλη της πόλης, η οποία θα διευκολύνει τα νέα έργα στην οδό Ναυπάκτου-Παπαδιαμαντοπούλου, το Open Mall, την οδό Κύπρου κ.α. Να δοθεί οριστική λύση για το θέμα του Νεκροταφείου στον Αγ. Ιωάννη το οποίο έχει θέμα χωρητικότητας. Τέλος να υπάρχει σχέδιο για το πως θα διατεθούν τα χρήματα ανά Κοινότητα ή έστω ανά Δημοτική Ενότητα, ώστε να γνωρίζουμε τι ύψος χρημάτων αναλογεί στο Μεσολόγγι.

Ευτυχισμένο το νέο έτος.

Με υγεία το 2021! 

Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Μεσολογγίου

Όλγα Δασκαλή