Ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμος Ι.Π.Μεσολογγίου για τις αλλαγές στη λειτουργία των λαϊκών αγορών, μετά τα νέα μέτρα.

“Ενημερώνουμε τους πωλητές που συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές του Δήμου μας ότι με τις υπ’αριθ. 734/18-01-2020 και 735/18-01-2020 αποφάσεις ανανεώθηκε η λειτουργία παράλληλων αγορών σε όλες τις λαϊκές αγορές του Δήμου μας .
Μέριμνά μας είναι η εξασφάλιση της δραστηριοποίησης όλων των παραγωγών και των εμπόρων που δικαιούνται να συμμετέχουν σε αυτές. Για το λόγο αυτό ο Δήμος μας προχώρησε με τις ανωτέρω αποφάσεις στην δημιουργία παράλληλων αγορών για όσο διάστημα ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα για τον περιορισμό διάδοσης του COVID 19.
Η προσθήκη νέων οδών κάνει εφικτή την τήρηση της απαιτούμενης απόστασης των 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων και την δραστηριοποίηση όλων των πωλητών, πράγμα που θα ήταν αδύνατο στις προϋπάρχουσες οδούς.

Για το λόγο αυτό, και μετά την είσοδο από 18-01-2021 των πωλητών βιομηχανικών ειδών στις λαϊκές αγορές όλης της χώρας προτείνουμε την τοποθέτηση αυτών στους νέους δρόμους των παράλληλων αγορών προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός και συγκεκριμένα:

Στην Λαϊκή αγορά της Τρίτης οι πωλητές βιομηχανικών ειδών θα τοποθετηθούν περιμετρικά της πλατείας Γιόχαν Κυέφφελ , επί των οδών Φρανκ Άστυγγος , Μαλακάση (έως την οδό Σπ. Τρικούπη) και Ρόσνερ καθώς και την προέκταση της οδού Βλαχοπούλων από Οδό Ρόσνερ έως την οδό Σπ. Τρικούπη.

Στην Λαϊκή αγορά της Τετάρτης οι πωλητές βιομηχανικών ειδών θα τοποθετηθούν στην οδό Ι. Κουφού (από την οδό Δ.Καρατζογιάννη έως την οδό Γ. Καρατζογιάννη).

Στην Λαϊκή αγορά της Παρασκευής οι πωλητές βιομηχανικών ειδών θα τοποθετηθούν σε όλο το μήκος της βόρειας εσωτερικής περιμετρικής της πόλης του Αιτωλικού.

Στην Λαϊκή αγορά του Σαββάτου οι πωλητές βιομηχανικών ειδών θα τοποθετηθούν στις οδούς Ιατρού Ν. Μαγγανά, Κ. Τρικούπη (από την οδό Κύπρου έως την οδό Ιατρού Ν .Μαγγανά) καθώς και επί του πεζοδρομίου της οδού Αθανασίου Ραζή.

Παρακαλούνται όλοι οι πωλητές να συμμορφωθούν με τα ανωτέρω προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και η ομαλή λειτουργία της αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση θα ισχύσει η εκ περιτροπής συμμετοχή του 50% των πωλητών με ότι αυτό συνεπάγεται .
Επισημαίνουμε ότι για όσο διάστημα συνεχίζουν τα περιοριστικά μέτρα, δεν ισχύουν οι χορηγηθείσες κατά το προηγούμενο έτος θέσεις. Μέχρι την άρση των μέτρων οι πωλητές θα καταλαμβάνουν τον αριθμό των θέσεων που έχουν δικαίωμα βάσει του μητρώου λαϊκών αγορών και θα τοποθετούνται στην λαϊκή σύμφωνα με τις οδηγίες του γραφείου μας.”

etoliko.gr