Πρόσκληση αναρτήθηκε για την πρώτη τακτική συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Αιτωλικού για τις 29 Ιανουαρίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Αιτωλικού στις 29 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 18:00 μ.μ., για λήψη απόφασης στα κάτωθι Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για το Δ.Σ. του « Κέντρου και Μουσείου Χαρακτικών Τεχνών ΒΑΣΩΣ ΚΑΤΡΑΚΗ »

2. Αντιμετώπιση προβλήματος με τα λιμνάζοντα νερά στην περιοχή του 1ου Δημοτικού Σχολείου

3. Ενημέρωση για το κέντρο εμβολιασμού – Κέντρο Υγείας Αιτωλικού .

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία, κεκλεισμένων των θυρών.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (Α’55 ), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 ( A / 76 ) , σύμφωνα με τις οποίες « και τα συμβούλια κοινοτήτων … μπορούν να συνεδριάζουν κατ ‘ επιλογή του προέδρου τους , με τους ακόλουθους τρόπους :

α . Μέσω τηλεδιάσκεψης

β.Με φυσική παρουσία , κεκλεισμένων των θυρών ,

γ. Δια περιφοράς.

Τα προαναφερόμενα εξακολουθούν να ισχύουν και για το χρονικό διάστημα έως 1.2.2021 σύμφωνα με την ΚΥΑ Δια / Γ.Π.οικ .: 4992/22 . 1. 2021 ( ΦΕΚ 186 / 23.1.2021 . Β ) .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΝΤΖΗ