Ερωτήσεις του κύριου Γεώργιου Γένδουλα για την τακτική συνεδρίαση της 29 Ιανουαρίου 2021.

1) Παρ’ όλες τις ερωτήσεις που έχω καταθέσει στην Δημοτική Αρχή για την ποσιμότητα του νερού, ειλικρινής απάντηση δεν έχει δοθεί. ΖΗΤΩ άμεση ενημέρωση για την ποσιμότητα του νερού του Αιτωλικού και για την συντήρηση του νέου έργου ύδρευσης που παραδόθηκε προ διετίας από τον Δήμαρχο Ι.Π. Μεσολογγίου, τον Αντιδήμαρχο Αιτωλικού και τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΜ σε ανοικτή συγκέντρωση, με όλα τα μετρά προστασίας για τον covid-19, στην κεντρική πλατεία του Αιτωλικού ώστε να ενημερωθούν όλοι οι κάτοικοι του «νησιού».

2) ΖΗΤΩ ενημέρωση για την εξέλιξη του έργου αντικατάστασης αμιαντοσωληνώσεων στο ανατολικό Αιτωλικό. Γιατί σταμάτησαν οι εργασίες του έργου; Πότε θα ξεκινήσουν πάλι οι εργασίες; Πότε θα ολοκληρωθεί και παραδοθεί το έργο στους πολίτες του Αιτωλικού;

3) Η ανάπλαση του νότιου τμήματος του Αιτωλικού τείνει προς ολοκλήρωση. ΖΗΤΩ να ενημερωθώ εγώ και οι συμπολίτες μου για το αν το έργο ανάπλασης του νότιου τμήματος έχει ολοκληρωθεί και τον λόγο της ΜΗ τήρησης της αρχικής μελέτης. Ολοκληρώθηκε η ανάπλαση του νότιου τμήματος του Αιτωλικού; Γιατί δεν πραγματοποιήθηκε ΑΚΡΙΒΩΣ η αρχική μελέτη; Έγινε κάποια μετατροπή της μελέτης που δεν γνωρίζουμε; Το έργο ποτέ θα παραδοθεί στους πολίτες;

Γεώργιος Γένδουλας

Τοπικός Σύμβουλος Αιτωλικού