Από την Διεύθυνση Δασών Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνεται ότι µε την αριθ. 21605/05.02.2021 (ΑΔΑ: 9Ο0ΜΟΡ1Φ-Τ4Ω) απόφαση ανάρτησης δασικού χάρτη του Δ/ντή Δασών Αιτ/νίας ταυτάριθμη απόφασή, αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”, https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx ο δασικός χάρτης της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας

Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος/η, να λαμβάνει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα τής Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”.

Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx

Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική εκατόν πέντε (105) ημερών και η οποία αρχίζει την 19.02.2021 ημέρα Παρασκευή.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 03.06.2021 ημέρα Πέμπτη.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, είναι η 23.06.2021 ημέρα Τετάρτη.

Δικαίωµα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δηµόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., εφόσον επικαλούνται εµπράγµατα ή ενοχικά δικαιώµατα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης. Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και µόνο στην αμφισβήτηση τού χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων.

Γενικές πληροφορίες, για το περιεχόμενο τού αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται τηλεφωνικά στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ) δηλαδή:

1.Σ.Υ.Α.Δ.Χ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ, με έδρα το Δασαρχείο Αγρινίου
(Γοργοποτάμου 17, 2ος όροφος, Αγρίνιο, Τ.Κ. 301 32)
Email: [email protected]
τηλ. 2641057617 – 45174 φαξ:2641024804

2.Σ.Υ.Α.Δ.Χ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, με έδρα το Δασαρχείο Αμφιλοχίας
(Ν. Στράτου 84, Αμφιλοχία, Τ.Κ. 305 00)
Email: [email protected]
τηλ. 26420 22220 φαξ:26420 23144

3.Σ.Υ.Α.Δ.Χ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, με έδρα το Δασαρχείο Μεσολογγίου
(Ιωσήφ Ρωγών 3, 1ος όροφος, Μεσολόγγι, Τ.Κ.302 00)
Email: [email protected]
τηλ. 26310 22419-28878 φαξ:26310 28267

4.Σ.Υ.Α.Δ.Χ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, με έδρα το Δασαρχείο Ναυπάκτου
(Θέρμου 58, Ναύπακτος, Τ.Κ. 303 00)
Email: [email protected]
τηλ. 26340 27246 φαξ:26340 38024

Επισημαίνεται ότι λόγω της συγκυρίας της πανδημίας του κορωναϊού (Covid -19) σε κάθε περίπτωση και καθ’ όλη την διαδικασία ενημέρωσης, ανάρτησης, υποβολής αντιρρήσεων, η αυτοπρόσωπη παρουσία στα ΣΥΑΔΧ είναι δυνατή μόνο κατόπιν ραντεβού.

Yπογράφτηκε σήμερα η ανάρτηση των δασικών χαρτών για τον νόμο Αιτωλοακαρνανιας από τον Διευθυντή Δασών κ. Νικήτα Μάζη

«Η κατάρτιση , ανάρτηση και η επερχόμενη κύρωση των δασικών χαρτών είναι ένα έργο υποδομής αναγκαίο με μέγιστη περιβαλλοντική και οικονομική αξία», αναφέρει ο κ. Μάζης που σημειώνει πως το έργο της δασικής χαρτογράφησης παράγει σημαντικά οφέλη.

Συγκεκριμένα, απαριθμεί τα εξής οφέλη:

τον προσδιορισμό και οριοθέτηση με σαφήνεια και χωρίς αμφισβήτηση του χώρου στον οποίο ισχύουν οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας
τον καθορισμό των θεσμικών όρων και των δυνατοτήτων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών της χώρας
την εξασφάλιση της προστασίας των δασών ως φυσικών και κοινωνικών πόρων
Την συμβολή στην εξασφάλιση αξιοπιστίας των εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο
Την διευκόλυνση της πολιτείας στον ορθολογικό χωροταξικό σχεδιασμό
Την άμεση πρόσβαση και εξυπηρέτηση του πολίτη σε πληροφορίες για τον χαρακτήρα των εκτάσεων
Την παροχή στοιχείων και πληροφοριών υψηλής ακρίβειας
Την αποτελεσματική προστασία της δημόσιας περιουσίας
Την μείωση του λειτουργικού κόστους όλων των δημοσίων υπηρεσιών που έχουν συνάφεια .

Διεύθυνση Δασών Αιτωλοακαρνανίας