Τον τελευταίο χρόνο βιώνουμε μια πρωτόγνωρη στα παγκόσμια χρονικά υγειονομική κρίση, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Πέρα από τις οικονομικές, κοινωνικές, ψυχολογικές και άλλες συνέπειες η κρίση αυτή ανέδειξε τις πολλές αδυναμίες του Εθνικου μας συστήματος υγείας, οι οποίες είναι πιο εμφανείς στις  περιφερειακές υγειονομικές μονάδες.

Η πολιτική των μνημονίων που εφαρμόστηκε τα τελευταία 10 χρόνια  στην Ελλάδα με την πρόταξη των οικονομικών κριτηρίων σε βάρος των κοινωνικών, απέδειξε ότι το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου που είναι η υγεία δε μπορεί και δεν πρέπει να θυσιάζεται στο βωμό της δήθεν οικονομικής ανάπτυξης, μιας ανάπτυξης για λίγους, αφήνοντας στο έλεος της ατομικής ευθύνης τους πολλούς.

Η υποστελέχωση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό,  οι ελλείψεις σε εξοπλισμό, η υποχρηματοδότηση, η αποδυνάμωση των υγειονομικών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας περίθαλψης και η εν γένει απαξίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας καθιστά την κοινωνία μας ευάλωτη στους τριγμούς που προκάλεσε η πανδημία του Covid-19.

Το Συμβούλιο Κοινότητας της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου με αφορμή την πρόσφατη απόφαση της 6ης ΥΠΕ για τη μετακίνηση της αναισθησιολόγου του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου Χατζηκώστα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου ομόφωνα απαιτεί από τους αρμόδιους φορείς τα εξής:

  • Ενίσχυση του υγειονομικού συστήματος της ευρύτερης περιοχής  με μόνιμες προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού σε όλες τις δομές (Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας – Π.Ε.Δ.Υ.), έτσι ώστε να καλύπτεται το σύνολο των αναγκών της περιοχής.
  • Αύξηση των προϋπολογισμών των υγειονομικών μονάδων της περιοχής στο σημείο που να καλύπτεται η πλήρης λειτουργία τους.
  • Άμεση προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού και φαρμακευτικού υλικού που είναι απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία των Δομών. 
  • Πάγωμα των μετακινήσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε άλλες νοσηλευτικές μονάδες.
  • Προκήρυξη μόνιμων θέσεων των γιατρών που έχουν αποχωρήσει
  • Μονιμοποίηση των συμβασιούχων εργαζόμενων στα νοσοκομεία (γιατρών, νοσηλευτών, βοηθητικού προσωπικού).

Η ελλιπής παροχή του δημόσιου αγαθού των υπηρεσιών υγείας από την πολιτεία, συνιστά έγκλημα κατά της ανθρώπινης ζωής! Η υγεία αποτελεί θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό και αδιαπραγμάτευτο ανθρώπινο δικαίωμα γι’ αυτό δεν μπορεί να μπει σε καμιά ζυγαριά!  

Το παρόν ψήφισμα να κατατεθεί ενώπιον της 6ης ΥΠΕ (Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας), του Νοσοκομείου Μεσολογγίου, του Υπουργείου Υγείας, του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και να δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο.

Εκ του Συμβουλίου Κοινότητας Μεσολογγίου