Χάρτης Αιτωλικού - Μεσολογγίου

Εισάγεται σήμερα (4/3/2021) προς ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής, σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο: “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές”. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο, που ουσιαστικά δίνει  βορά το περιβάλλον και τα δημόσια έργα σε ιδιωτικά συμφέροντα.

Ειδικότερα το σχέδιο προβλέπει αύξηση του ορίου των απευθείας αναθέσεων από τις 20.000 ευρώ, που είναι σήμερα, στα 30.000 ευρώ για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες και στις 60.000 ευρώ για τα έργα. Επίσης, αυξάνεται το όριο των συμβάσεων οι οποίες  δημοσιεύονται στο  Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) από τα 1.000€ που είναι σήμερα στα 2.500€.

Οι διατάξεις αυτές μετά βεβαιότητας θα δημιουργήσουν περαιτέρω ζητήματα αδιαφάνειας και διαφθοράς στις συμβάσεις των φορέων του δημοσίου τομέα.

Επίσης, το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα επίβλεψης δημόσιων συμβάσεων και έργων από ιδιώτες, αφήνοντας περιθώριο για δημιουργία πελατειακών σχέσεων και υπόγειων διαδρομών.

Το σημαντικότερο ίσως έγκειται στο γεγονός, ότι το νομοσχέδιο αφήνει ορθάνοιχτο παράθυρο για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε προστατευόμενες περιοχές Natura, αλλά και για την προκήρυξη διαγωνισμών για δημόσια έργα πριν από την ολοκλήρωση των σχετικών περιβαλλοντικών μελετών.

Αφού προηγήθηκε η κατάργηση των φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, αφού καθυστέρησαν ηθελημένα οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες από την παρούσα κυβέρνηση που αποτελούν βασικό εργαλείο προστασίας των περιοχών του δικτύου NATURA, τώρα δημιουργείται ένα επιπρόσθετο, κατ’ εξαίρεση, πολεοδομικό εργαλείο.

Πρόκειται για απαράδεκτη ρύθμιση, η οποία είναι σε ευθεία αντίθεση με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Αποδομεί το ισχύον πλαίσιο προστασίας, κονιορτοποιεί τις περιοχές Προστασίας της Φύσης, και καταστρατηγεί τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις.

Ήδη δεκάδες περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν προχωρήσει σε κοινή ανακοίνωση. Μέχρι στιγμής 27.000 απλοί πολίτες έχουν υπογράψει κατά των διατάξεων που υποβαθμίζουν τις περιοχές Natura και το περιβάλλον εν γένει.

Όπως είναι κατανοητό, οι συγκεκριμένες προβλέψεις εφόσον αποτελέσουν νόμο του κράτους εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την περιοχή μας, καθώς μεγάλο τμήμα του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου αποτελεί προστατευόμενη περιοχή Natura.

Στο πλαίσιο αυτό καλούμε όλους τους θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς της πόλης και της ευρύτερης περιοχής αλλά και όλους τους συμπολίτες μας να ενημερωθούν και να τοποθετηθούν με υπευθυνότητα απέναντι στα νέα δεδομένα.

ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ