…μας το στείλατε και το δημοσιεύσαμε…

Όταν το 2016 ανακοινώθηκαν τα έργα της ΟΧΕ που αφορούσαν το δήμο Μεσολογγίου, τρία έργα που αφορούσαν το Αιτωλικό συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκατ. €, προξένησαν θετική εντύπωση και τροφοδότησαν πολλές συζητήσεις. Πρόκειται για τα έργα «1. Ποδηλατική διαδρομή μέσα στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού 950.000 2. Δράσεις εξυπηρέτησης Οικοτουρισμού στη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού 1.050.000 3. Ανάδειξη Ανατολικών και Δυτικών Γεφυριών Αιτωλικού 500.000». Πέντε χρόνια μετά όχι μόνο δεν υπάρχει η παραμικρή ενημέρωση γι’ αυτά, αλλά ανακοινώνονται ως νέα έργα, με εκ νέου χρηματοδοτήσεις, μελέτες που τότε στην ΟΧΕ εμφανίζονταν «υπό εκπόνηση», όπως για παράδειγμα αυτή των «Ανατολικών και Δυτικών Γεφυριών του Αιτωλικού».

Ως πολίτης και κάτοικος Αιτωλικού, ρωτώ:

Για τα «ξεχασμένα έργα» της ΟΧΕ στο Αιτωλικό…

Όταν το 2016 ανακοινώθηκαν τα έργα της ΟΧΕ που αφορούσαν το δήμο Μεσολογγίου, τρία έργα που αφορούσαν το Αιτωλικό συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκατ. €, προξένησαν θετική εντύπωση και τροφοδότησαν πολλές συζητήσεις.

Πρόκειται για τα έργα «1. Ποδηλατική διαδρομή μέσα στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού 950.000

2. Δράσεις εξυπηρέτησης Οικοτουρισμού στη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού 1.050.000

3. Ανάδειξη Ανατολικών και Δυτικών Γεφυριών Αιτωλικού 500.000». Πέντε χρόνια μετά όχι μόνο δεν υπάρχει η παραμικρή ενημέρωση γι’ αυτά, αλλά ανακοινώνονται ως νέα έργα, με εκ νέου χρηματοδοτήσεις, μελέτες που τότε στην ΟΧΕ εμφανίζονταν «υπό εκπόνηση», όπως για παράδειγμα αυτή των «Ανατολικών και Δυτικών Γεφυριών του Αιτωλικού».

Ως πολίτης και κάτοικος Αιτωλικού, ρωτώ:

Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Έργων.

Το Δήμο Μεσολογγίου, το Δήμαρχο και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Αιτωλικού.

– Υφίστανται ως έργα ή έχουν απενταχθεί;Αν ναι, έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί οι μελέτες τους;

– Αν ναι, σε ποιό στάδιο ωρίμανσης βρίσκονται για την υλοποίηση τους; Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Έργων. Το Δήμο Μεσολογγίου, το Δήμαρχο και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Αιτωλικού.

– Υφίστανται ως έργα ή έχουν απενταχθεί;  Αν ναι, έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί οι μελέτες τους;

Αν ναι, σε ποιό στάδιο ωρίμανσης;

Σαλoνίτης Παναγιώτης