Στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων κατά της νόσου COVID-19, όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και των Τοπικών Κοινοτήτων Αιτωλικού και Νεοχωρίου, θα διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των δημοτών τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αποκλειστικά και ΜΟΝΟ σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά, για συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗΣ και e-mail:
Τηλεφωνικό Κέντρο – Πρωτόκολλο: 26313 60913, 26313 60993
Γραφείο Δημάρχου: 26313 60900, 26313 60901
Τοπική Κοινότητα Αιτωλικού 2632360232, 2632360218
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου 2632360014, 2632360031
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών οργάνων και διοικητικής Μέριμνας Προϊσταμένη Τμήματος : 26313 63331
ΚΕΠ Μεσολογγίου 26313 62300 – 26313 62302, 26313 62304, 26313 62305, 26313 62306
ΚΕΠ Αιτωλικού 2632360214, 2632360215
ΚΕΠ Νεοχωρίου 2632360019, 2632360021
Υπηρεσία Καθαριότητας: 26310 24730
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Προϊσταμένη Δ/νσης 26313 63332, 26313 63320
Τμήμα Πολεοδομίας: Γραμματεία: 26313 63300, Προϊσταμένη : 26313 63309
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών: Προϊσταμένη Δ/νσης :26313 60985,
Τμήμα ανθρώπινου Δυναμικού: 26313 60988
Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο: Προϊσταμένη :2631360980 , Έκδοση πιστοποιητικών 26313 60978,
Ληξιαρχείο 26313060966
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Προϊσταμένη Δ/νσης : 26313 60984,
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου :26313 60912
Τμήμα Προμηθειών : 26313 60983
Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας (ΤΑΠ κ.λπ.): Προϊστάμενος : 26313 60964
Ηλεκτροδοτήσεις, ΤΑΠ, κοιμητήρια : 26313 60992, 26313 60995
Ταμείου : Προϊσταμένη 2631360965, Ταμείο :2613 60976
Δημοτική Αστυνομία: 26313 63420

Το e-mail επικοινωνίας του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου είναι το: [email protected]
Παρακαλούνται οι πολίτες να τηρούν τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις από τους αρμόδιους φορείς.

Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου