Στην Αστροβίτσα βρέθηκε σήμερα το όχημα του συνεργείου που ψεκάζει για τα κουνούπια.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, χρησιμοποιούνται εγκεκριμένα βιολογικά φάρμακα (βάκιλος) που δε δημιουργούν πρόβλημα στο θαλάσσιο οικοσύστημα.

etoliko.gr