Σας ενημερώνουμε ότι στις 23-05-2021 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ θα γίνουν διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος μικρής διάρκειας, από τις 06:00 έως 16:00, λόγω απαραίτητων εργασιών συντήρησης του Υποσταθμό 150/20 kV Αιτωλικού.
Προσοχή στο διάστημα αυτό σε ορισμένες περιοχές πιθανόν να παρατηρηθεί Πτώση Τάσεως.

Οι διακοπές αφορούν τις Περιοχές:
α) Όλα τα δημοτικά Διαμερίσματα και τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.
β) Τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ναυπάκτου : ΓΑΛΑΤΑ, ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ, ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΚΑΤΩ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ , ΓΑΥΡΟΛΙΜΝΗΣ,
ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ, ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΑΣ.
Περισσότερες πληροφορίες για τις περιοχές Διακοπής στο site: www.deddie.gr,
Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

ΔΕΔΔΗΕ