Πρόβλημα κύριο λόγο είχαν οι μαθητές των ορεινών – ημιορεινών περιοχών στην Αιτωλοακαρνανία, καθώς δεν είχαν πρόσβαση στην τηλεκπαίδευση λόγω τεχνικών ζητημάτων, όπως επίσης και οι μαθητές των οικονομικά ευάλωτων κοινωνικά ομάδων

Εγκύκλιος «σωσίβιο» εστάλη στα σχολεία της Ελλάδας και αφορά τις απουσίες των μαθητών, που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της τηλεκπαίδευσης και του κορονοϊού και για διάφορους λόγους που δεν ήταν στην υπαιτιότητα των μαθητών και εμπίπτουν σε τεχνικά προβλήματα ή σε περιπτώσεις που ο μαθητής δεν είχε τα μέσα να παρακολουθήσει την τηλεκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από την εγκύκλιο δεν θα προσμετρηθούν οι απουσίες που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των μαθητών, αλλά σε αντικειμενικούς λόγους ανωτέρας βίας, με αποτέλεσμα να μην τίθεται ζήτημα προαγωγής των μαθητών στην επόμενη τάξη.

Στην Αιτωλοακαρνανία, απ’ ότι φάνηκε, το πρόβλημα ήταν σοβαρό και ταλάνιζε πολλούς μαθητές της πρωτοβάθμιας
αλλά και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι ανέρχονται σε ποσοστό της τάξεως του 20%! Οι μαθητές αυτοί προέρχονται από ορεινές περιοχές κυρίως ή από ευάλωτες κοινωνικά και οικονομικά ομάδες, ενώ το ποσοστό αυτό περιλαμβάνει και μαθητές Ρομά.

Ο Προϊστάμενος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας Θανάσης Σαρδέλης τόνισε: «η εγκύκλιος αυτή ουσιαστικά δίνει την δυνατότητα στους συλλόγους διδασκόντων να έχουν ελαστικότητα, ώστε να μπορέσουν να δικαιολογήσουν απουσίες που οφείλονται στην έλλειψη τεχνικών μέσων, όταν τα παιδιά δεν διέθεταν tablet και υπολογιστές ή αργότερα που είχε δημιουργηθεί ζήτημα με την πρόσβαση στην τηλεκπαίδευση.

Η εγκύκλιος επικαλείται λόγους ανωτέρας βίας, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους συλλόγους διδασκόντων να παρέμβουν και σε άλλα ζητήματα, που είχαν δημιουργηθεί λόγω των γνωστών προβλημάτων που προέκυψαν από την τηλεκπαίδευση και ευρύτερα από τον κορονοϊό. Ωστόσο, υπάρχουν και δύσκολες περιπτώσεις που σε περιόδους δια ζώσης διδασκαλίας μαθητές απουσίαζαν αδικαιολόγητα, εκεί δεν τίθεται θέμα ελαστικότητας, υπάρχουν περιπτώσεις τέτοιες με 200 και 300 απουσίες.

Στην Αιτωλοακαρνανία γενικότερα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με την τηλεκπαίδευση παρουσιάστηκαν κατά κανόνα στους μαθητές των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, στους μαθητές των ορεινών περιοχών και στους Ρομά. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα υπήρχε στους μαθητές των ορεινών και ημιορεινών περιοχών που αρχικά δεν διέθεταν tablet και έπειτα είχαν σοβαρά προβλήματα ως προς την πρόσβαση στην τηλεκπαίδευση. Το ποσοστό των μαθητών που αντιμετώπιζε ζήτημα με την τηλεκπαίδευση στην Αιτωλοακαρνανία είναι σοβαρό, μπορεί να αγγίζει και το 20%.

Κάναμε όλοι αγώνα να εξασφαλίσουμε tablet από διάφορους φορείς και την Εκκλησία, ώστε να παρέχουμε στα παιδιά των οικονομικά αδύνατων οικογενειών πρόσβαση στην τηλεκπαίδευση και μετά προέκυψε ζήτημα με την προσβασιμότητα, υπήρχαν περιπτώσεις που είχε τεθεί θέμα ακόμη και με το σήμα. Η άκρως αυτή δύσκολη και απαιτητική χρονιά κλείνει όμως με μια ευχάριστη είδηση, τουλάχιστον να μην μείνουν από απουσίες τα παιδιά που πραγματικά αντιμετώπιζαν πρόβλημα και αυτό είναι σε θέση να το γνωρίζουν οι σύλλογοι διδασκόντων».

Ο Πρόεδρος της Β ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας Γιώργος Κατσίφας ανέφερε: «η εγκύκλιος αυτή σχετίζεται με την τηλεκπαίδευση, αλλά και με τον κορονοϊό, αφορά μαθητές που ίσως στην αρχή δεν διέθεταν tablet ή υπολογιστή και μετά να αντιμετώπιζαν ζήτημα πρόσβασης, όπως οι μαθητές ορεινών περιοχών ή αφορά μαθητές που απουσίασαν λόγω του κορονοϊού.

Πρέπει να επιβεβαιωθεί, ωστόσο, σε κάθε περίπτωση ο λόγος που μπήκε η απουσία και αυτό είναι σε θέση να το γνωρίζει ο σύλλογος διδασκόντων του εκάστοτε σχολείου. Με μια υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή του κηδεμόνα οι μαθητές που όλοι γνωρίζουν πως αντιμετώπιζαν υπαρκτά, αληθινά ζητήματα θα απαλλαχθούν από το πρόβλημα των απουσιών που μέχρι τώρα δεν ξέραμε αν θα λυθεί, αν και το τελευταίο χρονικό διάστημα το αναμέναμε, διότι οι διαμαρτυρίες από όλη την Ελλάδα σε σχέση με τις απουσίες άρχισαν να «φουντώνουν» και κυρίως από ορεινές και ακριτικές περιοχές.

Οι περιπτώσεις των μαθητών είναι πολλές και στην Αιτωλοακαρνανία, καθώς στην αρχή δεν υπήρχαν tablet και υπολογιστές για όλους τους μαθητές και έπειτα υπήρχε ζήτημα στην πρόσβαση στην τηλεκπαίδευση λόγω προβλημάτων τεχνικής φύσεως και γι αυτό η εγκύκλιος είναι γενική και καλεί τους συλλόγους διδασκόντων να κρίνουν αντικειμενικά την εκάστοτε περίπτωση.

Οι μαθητές που ζουν σε ορεινές περιοχές κατά κανόνα αντιμετώπιζαν πολλά ζητήματα, όπως και οι μαθητές που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά και οικονομικά ομάδες, αλλά αφορά και μαθητές που σχετίστηκαν ή θα σχετιστούν με κρούσματα covid ή νόσησαν δηλαδή ή ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα και από το σχολείο τους υποδείχθηκε η λύση λ.χ. της 10ημερης καραντίνας, αλλά και πάλι επαναλαμβάνω κάθε περίπτωση θα κριθεί από τον εκάστοτε σύλλογο διδασκόντων».

Ο π. αιρετός ΠΥΣΠΕ Αιτωλοακαρνανίας και μέλος του Νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΕΔΥ Αιτωλοακαρνανίας Τάσος Σκαρμούτσους δήλωσε: «Στην Αιτωλοακαρνανία υπάρχει ζήτημα κυρίως στις ορεινές περιοχές, γιατί δεν ήταν εύκολη η σύνδεση με την τηλεκπαίδευση, είχε τεθεί ακόμη και ζήτημα σήματος.

Επίσης, εκτός από τις ορεινές περιοχές υπάρχει ζήτημα σε κάποιες ιδιαίτερες κατηγορίες πολιτών, αλλά και σε Ρομά, κυρίως στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ως προς τους Ρομά, οι οποίοι δεν παρακολουθούσαν. Ο γονέας με μια υπεύθυνη δήλωση, ότι το παιδί του δεν διέθετε πρόσβαση λόγω μη τεχνικής υποστήριξης κλπ και με την απόφαση που θα λάβει ο σύλλογος διδασκόντων, θα δικαιολογηθούν οι απουσίες και δεν θα υπάρχει ζήτημα για την προαγωγή των μαθητών στην επόμενη τάξη».

Κων/νος ΧονδρόςΣΥΝΕΙΔΗΣΗ