Απολογιστική ημερίδα με θέμα την «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων – Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας» διοργανώνει την Παρασκευή 11 Ιουνίου και ώρα 19:00 το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας