Υπολειτουργούν τα ΕΛΤΑ Αιτωλικού, σήμερα 10 Ιουνίου 2021, λόγω απεργίας του προσωπικού.

etoliko.gr