Σήμερα 8:00-14:00 στο Δημαρχείο Αιτωλικού θα γίνονται δηλώσεις ζημιάς από χαλάζι για την Δημοτική ενότητα Αιτωλικού.

Από ανάρτηση στο FACEBOOK της προέδρου Δ.Ε.Αιτωλικού, κ. Κωνσταντίνας Μαντζή