Από την Διεύθυνση Δασών Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνεται ότι µε την αριθ. 100591/11.06.2021 (ΑΔΑ 6563ΟΡ1Φ-437) απόφαση του Διευθυντή Δασών Αιτωλ/νίας τροποποιήθηκαν οι προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων της 21605/05.02.2021 (ΑΔΑ: 9Ο0ΜΟΡ1Φ-Τ4Ω) απόφασης ανάρτησης δασικού χάρτη οι οποίες έχουν πλέον ως εξής:

Η καταληκτική ημερομηνία, είναι η 03.12.2021 ημέρα Παρασκευή.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, είναι η 23.12.2021 ημέρα Πέμπτη.

Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος/η, να λαµβάνει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα τής Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”.
Η υποβολή των αντιρρήσεων και των αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο:
https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx

Ειδικότερες πληροφορίες, για το περιεχόμενο τού αναρτημένου δασικού χάρτη, του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων και των αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων, παρέχονται στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ):

1.Σ.Υ.Α.Δ.Χ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ, με έδρα το Δασαρχείο Αγρινίου
(Γοργοποτάμου 17, 2ος όροφος, Αγρίνιο, Τ.Κ. 301 32)
Email: [email protected]
τηλ. 2641057617 – 45174 φαξ:2641024804

2.Σ.Υ.Α.Δ.Χ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, με έδρα το Δασαρχείο Αμφιλοχίας
(Ν. Στράτου 84, Αμφιλοχία, Τ.Κ. 305 00)
Email: [email protected]
τηλ. 26420 22220 φαξ:26420 23144

3.Σ.Υ.Α.Δ.Χ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, με έδρα το Δασαρχείο Μεσολογγίου
(Ιωσήφ Ρωγών 3, 1ος όροφος, Μεσολόγγι, Τ.Κ.302 00)
Email: [email protected]
τηλ. 26310 22419-28878 φαξ:26310 28267

4.Σ.Υ.Α.Δ.Χ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, με έδρα το Δασαρχείο Ναυπάκτου
(Θέρμου 58, Ναύπακτος, Τ.Κ. 303 00)
Email: [email protected]
τηλ. 26340 27246 φαξ:26340 38024

Επισημαίνουμε ότι λόγω της συγκυρίας της πανδημίας του κορωναϊού (Covid -19) σε κάθε περίπτωση και καθ’ όλη την διαδικασία ενημέρωσης, ανάρτησης, υποβολής αντιρρήσεων, η αυτοπρόσωπη παρουσία στα ΣΥΑΔΧ είναι δυνατή μόνο κατόπιν ραντεβού σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Διεύθυνση Δασών Αιτωλοακαρνανίας