Η Δ.Ε. στην 16η/26-07-2021 συνεδρίασή της αποφάσισε την σύσταση αμειβόμενης ομάδας εργασίας με αντικείμενο:

Την καταγραφή της κατάστασης των ΑΠΕ στον νομό Αιτωλοακαρνανίας

Την διαμόρφωση θέσεων του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας για την χωροθέτηση των ΑΠΕ στον νομό

Την διερεύνηση σχετικά με τα ανταποδοτικά οφέλη που θα πρέπει να έχει ο νομός Αιτωλοακαρνανίας από την χωροθέτηση αυτή

Καλούνται οι συνάδελφοι Διπλωματούχοι Μηχανικοί που επιθυμούν να στελεχώσουν την ως άνω ομάδα εργασίας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με αίτησή τους συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, με fax στον αριθμό 2641031506 ή με email στην δ/νση: [email protected], έως την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021.

ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΣΕ-ΟΜΑΔΑ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ-1

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ