Στύλοι φωτισμού τοποθετούνται σήμερα στην περιοχή του σταθμού στο Αιτωλικό από το Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου, όπως ανάρτησε η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου του Αιτωλικού, Κωνσταντίνα Μαντζή.

etoliko.gr