Πινακίδες ανάρτησε ο Φορέας διαχείρισης λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών ορέων την περασμένη Πέμπτη σε δέντρα και ορατά σημεία της παραλίας στο Λούρο.

Οι πινακίδες απαγορεύουν την κίνηση τροχοφόρων οχημάτων εντός της παραλίας (ΚΥΑ με ΦΕΚ 2198, τ. Β’. 05/06/2020, Παράρτημα Ι) ως προστατευόμενος οικότοπος Δίκτυο Natura 2000 και ως παραλία φωλεοποίησης της θαλάσσιας χελώνας καρέτα καρέτα.

etoliko.gr