Ολοκληρώθηκε η έκθεση χαρακτικής του Εικαστικού Τμήματος του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου “το Αιτωλικό”, η οποία διήρκεσε από τις 20 έως τις 22 Αυγούστου, στην αυλή του Συλλόγου-Κεντρική Πλατεία Αιτωλικού.

Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος “το Αιτωλικό”