“Η ανάγκη εκτέλεσης συγκεκριμένων τεχνικών εργασιών στο δίκτυο που ηλεκτροδοτεί την περιοχή σας, μας αναγκάζει να διακόψουμε την παροχή ρεύματος στις 30/08/2021 Δευτέρα από ώρα 8.00 έως 11.00.

Τα συνεργεία μας θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε η εργασία να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν και η επαναφορά του ρεύματος να μπορέσει να γίνει ίσως και πριν από την πιο πάνω ώρα.”

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ