“Τα ιστορικά γεφύρια του Δήμου Αιτωλικού έχουν ενάμιση αιώνα ζωής και είναι χαρακτηρισμένα ως νεότερα μνημεία εξέχοντος φυσικού και αρχιτεκτονικού κάλλους.

Τα εμφανή σημάδια της φθοράς του χρόνου, δηλώνουν επιτακτικά πως δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια αδράνειας και θα πρέπει άμεσα να γίνουν οι ενδεδειγμένες ενέργειες για τη συντήρησή τους.

Σε συνέχεια επιστολής μου αλλά και συνάντησης που πραγματοποίησα με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή επανέρχομαι στο θέμα της άμεσης αποκατάστασης των Γεφυριών του Αιτωλικού καθώς ανέκυψαν νέα προβλήματα.

Ειδικότερα:

Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας μετά από αυτοψία της στις 29/8/2021 διαπίστωσε ότι στην ανατολική είσοδο του Αιτωλικού και συγκεκριμένα πάνω στα Ανατολικά γεφύρια παρατηρήθηκε καθίζηση του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να χρίζει επικινδυνότητας η διέλευση πεζών και οχημάτων.

Το Αστυνομικό Τμήμα Αιτωλικού με επιστολή του γνωστοποιεί τη διάνοιξη οπής διαμέτρου περίπου 20 εκατοστών επί των Ανατολικών Γεφυριών Αιτωλικού σε απόσταση περίπου πενήντα 50 μέτρων από το πρακτορείο των ΚΤΕΛ.

Ελπίζω στην ανταπόκριση του Υπουργού, τόσο για την επίλυση των πρόσφατων προβλημάτων όσο και συνολικά την αποκατάσταση-διάσωση των γεφυριών.”

Κώστας Λύρος, Facebook