Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου “το Αιτωλικό”.