Τη σύμβαση για την κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής ΑμεΑ υπέγραψε ο Δήμαρχος Μεσολογγίου Κώστας Λύρος, για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου.

Οι επεμβάσεις αφορούν τόσο την κατασκευή νέων κεκλιμένων επιπέδων όσο και στη βελτίωση υφιστάμενων ραμπών.

Αντίστοιχα στους χώρους υγιεινής οι επεμβάσεις αφορούν στη δημιουργία νέων χώρων υγιεινής.

Το έργο θα εκτελεστεί σε 6 μήνες και χρηματοδοτείται απ’ το ΥΠ.ΕΣ. (Πρόγραμμα «Φιλόδημος») και τον Δήμο με τα ποσά των €89.900 και €31.100 (με Φ.Π.Α.), αντίστοιχα.

Εργασίες θα γίνουν στις εξής σχολικές μονάδες:

1ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου – Κατασκευή ράμπας και ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C.

2ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου – Κατασκευή 3 ραμπών καθώς και ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C.

3ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου – Ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C. για τη δημιουργία νέου W.C.

5ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου – Κατασκευή 4 ραμπών καθώς και ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C.

6ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου – Κατασκευή ράμπας καθώς και ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C.

2ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου – Κατασκευή μιας ράμπας

5ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου – Κατασκευή μιας ράμπας

6ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου – Κατασκευή μιας ράμπας

1ο Δημοτικό Σχολείο Αιτωλικού – Ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C.

2ο Δημοτικό Σχολείο & 1ο Νηπιαγωγείο Αιτωλικού – Ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C.

3ο Δημοτικό Σχολείο Αιτωλικού – Κατασκευή ράμπας και ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C.

2ο Νηπιαγωγείο Αιτωλικού – Κατασκευή μιας ράμπας

1ο Δημοτικό Σχολείο Κατοχής – Κατασκευή δύο ραμπών και ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C.

2ο Δημοτικό Σχολείο Κατοχής – Κατασκευή 4 ραμπών

1ο Νηπιαγωγείο Κατοχής – Κατασκευή ράμπας και ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C.

1ο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου – Κατασκευή ράμπας και ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C.

2ο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου – Κατασκευή μιας ράμπας

1ο Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου – Κατασκευή ράμπας και ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C.

4ο Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου – Κατασκευή μιας ράμπας

Δημοτικό Σχολείο Αγ. Θωμά – Κατασκευή 2 ραμπών

Νηπιαγωγείο Αγ. Θωμά – Κατασκευή 2 ραμπών

Δημοτικό Σχολείο Κεφαλόβρυσου – Κατασκευή μιας ράμπας

Νηπιαγωγείο Κεφαλόβρυσου – Κατασκευή μιας ράμπας

Δημοτικό Σχολείο Αγ. Γεωργίου – Κατασκευή μιας ράμπας

Δημοτικό Σχολείο Ελληνικών – Κατασκευή μιας ράμπας

Δημοτικό Σχολείο Λεσινίου – Κατασκευή μιας ράμπας

Δημοτικό Σχολείο Μάστρου – Κατασκευή 3 ραμπών

Δημοτικό Σχολείο Χρυσοβεργίου – Κατασκευή μιας ράμπας

Δημοτικό Σχολείο Πενταλόφου – Ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C.

2ο Νηπιαγωγείο Ευηνοχωρίου – Κατασκευή μιας ράμπας

Νηπιαγωγείο Σταμνάς – Κατασκευή ράμπας και κατασκευή νέου W.C.

1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου – Κατασκευή 6 ραμπών και ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C.

1ο ΓΕΛ Μεσολογγίου – Κατασκευή 2 ραμπών

1ο ΕΠΑΛ Μεσολογγίου – Ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C.

Γυμνάσιο Ευηνοχωρίου – Κατασκευή 4 ραμπών

ΓΕΛ Ευηνοχωρίου – Κατασκευή 3 ραμπών και ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C.

Γυμνάσιο Κατοχής – Κατασκευή 3 ραμπών και ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C.

ΕΠΑΛ Κατοχής – Κατασκευή 2 ραμπών και ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C.

Γυμνάσιο Νεοχωρίου – Κατασκευή 2 ραμπών και ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C.

ΓΕΛ Νεοχωρίου – Κατασκευή 2 ραμπών και ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C.

Γυμνάσιο Γουριάς – Ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C. για δημιουργία νέου W.C. βάσει προδιαγραφών

(φωτογραφία αρχείου)

agriniovoice.gr