Ξεκινά η διαβούλευση για το Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027, ύψους 374.995.903 €.

Στόχος μας είναι η μετάβαση σε μία βιώσιμη, ανταγωνιστική, γαλάζια και παράλληλα φιλική προς το περιβάλλον οικονομία, με έμφαση στη λήψη αποφάσεων που βασίζεται στη γνώση, την εισαγωγή καινοτομίας και την αξιοποίηση της τεχνολογικής ανάπτυξης στους τομείς της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών.

Οι τοπικές κοινωνίες επωφελούνται από τις ευκαιρίες που προσφέρει η βιώσιμη γαλάζια οικονομία και ενδυναμώνονται.Μπορείτε να βρείτε το κείμενο διαβούλευσης για το νέο Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας(ΠΑΛΥΘ) 2021-2027 (διαβιβάζεται συνημμένα) έχει αναρτηθεί:

– Στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ:https://alieia.gr/…/dimosia-diavoulefsi-epi-tou…/

– Στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ:http://www.minagric.gr/…/11833-epikaira-280921alieia

ΣΠΗΛΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ