Ξεκίνησε η διαδικασία της απογραφής και στο Αιτωλικό. Τα πρώτα κλιμάκια με τους ερευνητές της ΕΛΣΤΑΤ (Τομεάρχες) για την καταρχάς απογραφή των κτιρίων έχουν αρχίσει ήδη τις εργασίες τους.

Η Απογραφή Κτιρίων προηγείται πάντα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών και διενεργείται για την κάλυψη εθνικών αναγκών σε στατιστική πληροφόρηση αναφορικά με τον οικοδομικό πλούτο της Χώρας και συγκεκριμένα για την καταγραφή του αριθμού των κτιρίων και τη συλλογή στοιχείων για τη σύνθεσή τους από πλευράς ορόφων, καθώς και για διάφορα άλλα χαρακτηριστικά τους (υλικά κατασκευής, χρήση, περίοδος κατασκευής κ.λπ.).

Από την Απογραφή αυτή προκύπτουν αναλυτικά στοιχεία για όλες τις διοικητικές διαιρέσεις της Χώρας. Επιπρόσθετα, η Απογραφή Κτιρίων αποτελεί στάδιο των προπαρασκευαστικών εργασιών της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών για τον εντοπισμό των προς απογραφή κατοικιών-νοικοκυριών της Απογραφής Πληθυσμού και Κατοικιών. Το νομικό πλαίσιο των Γενικών Απογραφών είναι ο Νόμος 4772/2021 (ΦΕΚ 17/Α΄/05-02-2021).

H συλλογή των στοιχείων της Απογραφής Κτιρίων πραγματοποιείται, για πρώτη φορά, με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών αφής (tablet), ώστε να συλλεχθούν και οι απαραίτητες πληροφορίες για το γεωχωρικό εντοπισμό των κτιρίων (σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1799 της Επιτροπής που απαιτεί την κατάρτιση των σχετικών στατιστικών γεωκωδικοποιημένων σε κάνναβο 1 km2).

Στα στοιχεία της Απογραφής Κτιρίων στηρίζονται οι αποφάσεις της Πολιτείας για τον αντισεισμικό σχεδιασμό, τις πολιτικές υποδομών, μεταφορών, ενέργειας και εν γένει τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Τα στοιχεία που συλλέγονται μέσω της Απογραφής είναι εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων. 

Κατά τη διάρκεια της Απογραφής Κτιρίων, οι ερευνητές της ΕΛΣΤΑΤ επισκέπτονται όλα τα κτίρια κάθε οικισμού και καταγράφουν, για κάθε ένα ξεχωριστά, τα χαρακτηριστικά του συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο το οποίο περιλαμβάνεται σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή.

Επισημαίνεται, μετά από περιστατικά ιδιοκτητών στην περιοχή που αρνήθηκαν να δώσουν στοιχεία, ότι τα δεδομένα συλλέγονται για στατιστικούς σκοπούς, οπότε δεν υπάρχει λόγος για κακόβουλα και κακεντρεχή σχόλια στους τομεάρχες και απογραφείς που δεν έχουν σκοπό να ενημερώσουν ούτε την εφορία ούτε κανέναν άλλο για τα προσωπικά δεδομένα του ιδιοκτήτη και του κτιρίου του.

Βάσει των εκτιμήσεων για τα αποτελέσματα της απογραφής, σύµφωνα µε ερευνητικό πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από το ΕΛ.Ι.∆.Ε.Κ., αξιοποιώντας τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για την εννεαετή αυτή περίοδο (εκτιµήσεις για τον πληθυσµό, δεδοµένα ληξιαρχείων για τις γεννήσεις και τους θανάτους), ο πληθυσµός της Ελλάδας µειώνεται συνεχώς µετά το 2010.

Διαβάζουμε στη Ναυτεμπορική, ότι στους πρωταγωνιστές της μείωσης του πληθυσμού είναι η Δυτική Ελλάδα και κυρίως η Ηλεία και η Αιτωλοακαρνανία με την Αχαΐα να ακολουθεί κατά πόδας.

Εντωµεταξύ, το ισοζύγιο γεννήσεων θανάτων σε εθνικό επίπεδο είναι αρνητικό την τελευταία εννεαετή περίοδο, αγγίζοντας τις 223.000.

Ελάχιστοι νοµοί διαφοροποιούνται, έχοντας περισσότερες γεννήσεις από θανάτους όπως: τα ∆ωδεκάνησα, οι Κυκλάδες, η Ξάνθη, τα Χανιά, το Ηράκλειο και το Ρέθυµνο, το θετικό φυσικό ισοζύγιο των οποίων συσσωρευτικά δεν υπερβαίνει τα 12.000 άτοµα.

Από τους έξι αυτούς νοµούς µε θετικά φυσικά ισοζύγια (Φ.Ι. +), µόνο τέσσερις (∆ωδεκάνησα, Ρέθυµνο, Χανιά και Ηράκλειο) είχαν αύξηση του πληθυσµού τους, ενώ στις Κυκλάδες και την Ξάνθη ο πληθυσµός µειώθηκε ελαφρώς, εξαιτίας των αρνητικών µεταναστευτικών τους ισοζυγίων (περισσότεροι έξοδοι από εισόδους).

Τα υψηλότερα αρνητικά φυσικά ισοζύγια σε απόλυτες τιµές καταγράφονται στην Αττική (σχεδόν -40 χιλ.), στο Νοµό Σερρών (σχεδόν -15 χιλ.) και στους Νοµούς Φθιώτιδας, Μεσσηνίας, Αιτωλοακαρνανίας, Καρδίτσας, Ηλείας, Τρικάλων, Ευβοίας, Καβάλας, Έβρου, Πέλλας και Μαγνησίας (-8 έως -6 χιλ.), συµβάλλοντας, αν και σε διαφοροποιηµένο βαθµό, στη µείωση του πληθυσµού τους.

Τα µεταναστευτικά ισοζύγια (είσοδοι-έξοδοι) υπεισέρχονται και παίζουν συχνά καθοριστικό ρόλο. Τα ισοζύγια αυτά σε εθνικό επίπεδο δίδουν µεν σχεδόν 185.000 περισσότερες εξόδους από εισόδους (είναι δηλαδή αρνητικά), αλλά στην πλειοψηφία των Νοµών (32/51) είναι θετικά.

etoliko.gr