ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ι.Π. Μεσολογγίου, στην Τακτική του συνεδρίαση που έλαβε χώρα την 16-11-2021 και κατά την συζήτηση του 12ου θέματος που αφορούσε την <<αποκομιδή και μεταφόρτωση των απορριμμάτων>>, μετά από πρόταση της αντιπολίτευσης έλαβε ομόφωνα την εξής απόφαση:


Α) Να μην γίνεται εφεξής μεταφορά απορριμμάτων για οποιοδήποτε λόγο εντός του ΧΥΤΑ Μεσολογγίου, έως την νόμιμη λειτουργία του και για τον λόγο πως επιπλέον είναι επικίνδυνος για ανθρώπους και μηχανήματα. Για την τήρηση των προηγουμένων προτάθηκε να σφραγιστεί η είσοδός του.

Β) Να γίνει άμεσα ενέργεια για ενοικίαση 3 απορριμματοφόρων.

Γ)Να επισκευαστούν άμεσα τα απορριμματοφόρα που είναι παροπλισμένα λόγω βλάβης.

Δ) Να δρομολογηθεί η αγορά απορριμματοφόρων αξιοποιώντας όλες τις πρόσφορες μεθόδους και χρηματοδοτικά εργαλεία.

Ε) Να ξεκινήσουν άμεσα ενέργειες για την δημιουργία Σ.Μ.Α. από μέρους της Δημοτικής αρχής.

ΣΤ) Άμεσα να γίνουν ενέργειες (έγγραφα και προσωπικές παραστάσεις στην κεντρική διοίκηση), προκειμένου να εξασφαλιστεί έκτακτη χρηματοδότηση για τις επιπλέον οικονομικές ανάγκες που δημιουργούνται για την αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων.


Σημειωτέον πως ταυτίζονται απόλυτα με τις θέσεις της αντιπολίτευσης και οι Υπηρεσιακοί παράγοντες του δήμου όπως εκφράστηκαν μέσω του συνδικαλιστικού τους οργάνου.


Οι δημοτικές παρατάξεις:

ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΦΟΡΟΥΜ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ, ΔΑΟΥΤΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΤΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ