Σε συνέχεια της δράσης #συζητάμεγιατακοινά με θέμα τις πλημμύρες στο Μεσολόγγι ενημερωθήκαμε από δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο πως στην περιοχή μας πρόκειται να υλοποιηθούν αντιπλημμυρικά έργα ύψους 105 εκατ.ευρώ από τα οποία ένα μεγάλο μέρος αφορά τον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου.

Η υλοποίηση των έργων αυτών αποτελούν σημαντικό γεγονός για τον τόπο και θα έπρεπε να αποτελεί το κορυφαίο ζήτημα της επικαιρότητας. Ωστόσο, για ακόμη μία φορά σε ακόμη ένα σημαντικό ζήτημα, παρουσιάζεται κενό ενημέρωσης τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και των αρμόδιων φορέων. Όπως φαίνεται στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο όπου έχουν αναρτηθεί οι μελέτες, αρκετοί τοπικοί φορείς δεν έχουν γνωμοδοτήσει.

Ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως η θωράκιση του τόπου μας ενάντια σε πλημμυρικά φαινόμενα δεν πρέπει να περάσει στα ψιλά γράμματα και τα έργα δεν πρέπει να υλοποιηθούν χωρίς τη γνωμοδότηση της τοπικής κοινωνίας και στη συνέχεια τον έλεγχο της ορθής υλοποίησης των έργων.

Επειδή ο χρόνος μας πιέζει και τα έργα αφορούν ένα εξειδικευμένο ζήτημα προσκαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο της Ι.Π. Μεσολογγίου άμεσα:

1. Να δημιουργήσει εξειδικευμένη επιτροπή αξιολόγησης των μελετών για τα έργα που πρόκειται να συμβούν. Η επιτροπή οφείλει να αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες των οποίων το έργο είναι σχετικό με τα ζητήματα που αφορούν τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν.

2. Να προσκαλέσει την εταιρεία που μελέτησε τα έργα να τα παρουσιάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να ενημερωθεί υπεύθυνα η τοπική κοινωνία.

Η σωστή ενημέρωση και συνεργασία είναι σημαντικά συστατικά για την επιτυχημένη υλοποίηση των έργων ώστε να μην χρειαστούν στο μέλλον συμπληρωματικά έργα. Επιπλέον, εξαιτίας της ανάγκης για άμεση υλοποίηση των έργων θα πρέπει να αποφύγουμε τυχόν διαφωνίες ή καθυστερήσεις που μπορεί να δημιουργηθούν αφότου ξεκινήσουν τα έργα.
Όλα τα παραπάνω προκύπτουν με βάση την εμπειρία από έργα στον τόπο μας που είτε έγιναν με μεγάλη καθυστέρηση είτε με αρκετές αστοχίες. Οπότε για ένα σημαντικό ζήτημα όπως τα αντιπλημμυρικά έργα πρέπει να αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος.

  • Η φωτογραφία είναι από τον δορυφόρο Copernicus Sentinel-2

Διαβάστε τις αιτίες που πλημμυρίζει το Μεσολόγγι όπως έχουν καταγραφεί έως σήμερα: https://messolonghibylocals.com/floodmessolonghi/

Μοιράσου την άποψή σου, πάρε μέρος στην καταγραφή των αιτιών: https://forms.gle/2niwN2ZwaJWuGzn38

Messolonghi By Locals