Το Κτίριο Χρυσόγελου στο Μεσολόγγι φιλοξενεί το “Σπίτι του Τουρίστα”.

Το εμβληματικό κτήριο ανήκει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που με ιδίους πόρους χρηματοδότησε την αγορά και την αναπαλαίωση και, όπως έχει ανακοινώσει παλαιότερα ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, «στόχος της περιφερειακής αρχής είναι να συμβάλει στην ώσμωση  του ιστορικού και πολιτισμικού παρελθόντος με το δυναμικό και όμορφο μέλλον του τόπου μας, με την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων και πρωτοβουλιών».

Ήδη στην κατεύθυνση αυτή και με την ενεργή συνέργεια του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στο ισόγειο και στον 2ο όροφο του κτηρίου έχουν αναπτυχθεί δυο σημαντικές δομές για την αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού πόρου της περιοχής, η «Αιτωλική Φιλοξενία» και ο «Κόμβος στήριξης επιχειρήσεων πολιτιστικής & δημιουργικής βιομηχανίας (Creative@Hub)», ενώ στον 1ο όροφο λειτουργεί το τμήμα πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

Επίσης στο 2ο όροφο λειτουργεί και το γραφείο Μεσολογγίου του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας.

Τι είναι το Creative@Hub;

Κόμβος στήριξης επιχειρήσεων πολιτιστικής & δημιουργικής βιομηχανίας

Πρόκειται για έναν πολυμορφικό χώρο ενισχυμένης συνέργειας, δημιουργίας νέων γνώσεων και μεταφοράς καινοτομίας στους ανθρώπους της πολιτιστικής δημιουργικής βιομηχανίας. Συνιστά έναν χώρο συνύπαρξης, δικτύωσης, δημιουργικότητας, διασκέδασης με παράλληλη δυνατότητα συμβουλευτικής σε θέματα ανάπτυξης, χρηματοδοτικών εργαλείων, μάρκετινγκ και branding ανταγωνιστικότητας, δίνοντας υπεραξία πολιτιστικής δημιουργικότητας υφιστάμενων επιχειρήσεων του κλάδου της δημιουργικής βιομηχανίας.

Γενικότερα ο χώρος προάγει την:

 • Προσβασιμότητα
 • Συνέργεια
 • Δικτύωση
 • Δημιουργικότητα
 • Έκρηξη ιδεών
 • Διασκέδαση
 • Συμβουλευτική
 • Μάθηση
 • Στρατηγική – Σχεδιασμό
 • Καινοτομία
 • Νέα επιχειρηματικά μοντέλα
 • Όραμα

Συγκεκριμένα, θα υπάρχει πληροφόρηση σε θέματα χρηματοδοτικών εργαλείων, υποστήριξης ανάπτυξης και λειτουργίας πολιτιστικών επιχειρήσεων, στρατηγικού σχεδιασμού,  clustering, κ.λπ.). 

Επίσης, στο δεύτερο όροφο του Κτιρίου Χρυσόγελου ο Ενδιαφερόμενος μπορεί καθημερινά να φιλοξενηθεί και να εκφραστεί δημιουργικά, κάνοντας χρήση δωρεάν, του Ηλεκτρονικού εξοπλισμού και του WI-FI σε ένα χώρο συν εργατικότητας και πολιτισμού.

Στο πλαίσιο λειτουργίας του κόμβου δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας υλοποιούνται σεμινάρια και εργαστήρια μετάδοσης εξειδικευμένων γνώσεων, τεχνικών, στρατηγικών και καινοτόμων πρακτικών και μοντέλων, σε διαφορετικούς κλάδους δραστηριοτήτων πολιτιστικής βιομηχανίας με στόχο τη δημιουργία εμπειρίας βιωματικής υπεραξίας στους δημιουργούς, την ενίσχυση της γνώσης, την έμπνευση νέων ιδεών και καινοτομικών προϊόντων, την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους, τη δημιουργία συνθηκών επιχειρηματικής άνθησης και εξέλιξης των επιχειρήσεων δημιουργικής βιομηχανίας, έτσι ώστε να μπορέσουν να λύσουν προβλήματα, να ξεπεράσουν εμπόδια, να λαμβάνουν αποφάσεις, να καταστρώνουν επιχειρηματικά σχέδια, να παράγουν νέες ιδέες ώστε να αποκτούν επαγγελματική αυτοπεποίθηση και να σπέρνουν δημιουργικότητα & πολιτισμό.

Τέλος, θα διοργανώνονται συναντήσεις δικτύωσης με κύτταρα πολιτιστικής βιομηχανίας άλλων δημιουργικών κόμβων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & της ιταλικής Απουλίας αναδεικνύοντας την ανάγκη συνεργασίας και συνέργειας, εκκολάπτοντας  clusters δημιουργικότητας νέων ιδεών και πολιτιστικής υπεράξιας.

Τι είναι η «Αιτωλική Φιλοξενία – Το Σπίτι του Τουρίστα»

Το έργο «Αιτωλική Φιλοξενία – Το Σπίτι του Τουρίστα» είναι ένα νέο τουριστικό ψηφιακό εργαλείο ολιστικής προσέγγισης που υλοποιεί συνδυαστικά και υποστηρίζει το σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών στρατηγικών σε τοπικό επίπεδο που στοχεύουν στην προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του καλλικρατικού Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης, την προώθηση της απασχόλησης και την προστασία του περιβάλλοντος σε μια περιοχή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.  

Η υλοποίηση του έργου «Αιτωλική Φιλοξενία – Το Σπίτι του Τουρίστα» αφορά στην  ευρύτερη περιοχή της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού, έναν από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους υγροβιότοπους της Μεσογείου. Η πανέμορφη αυτή περιοχή, έχει ανακηρυχθεί Εθνικό Πάρκο, έχει ενταχθεί στο καθεστώς προστασίας της σύμβασης Ramsar, περιλαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA 2000 και έχει χαρακτηριστεί Τόπος Κοινοτικής Σημασίας και Ειδική Ζώνη Διατήρησης. Ως εκ τούτου, συνιστά ένα φυσικό τοπίο με ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία, μέσα στο οποίο η φύση και η παραγωγική δραστηριότητα συνυπάρχουν εδώ και χιλιάδες χρόνια.   

Παράλληλα αποτελεί ένα τόπο με τεράστια πολυμορφική, πολιτιστική και περιβαλλοντικού κάλλους, κληρονομιά καθώς επίσης και τουριστικό πόρο της ευρύτερης περιοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο οποίος δύναται να αξιοποιηθεί και να συμβάλει ουσιαστικά στο όραμα της Περιφερειακής και Τοπικής Βιώσιμης Ανάπτυξης.   

Βασικός σκοπός του έργου είναι η διαμόρφωση μιας συναντίληψης στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου με στόχο την ολοκληρωμένη και ήπια τουριστική ανάπτυξη του καλλικρατικού Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, την ανάδειξη του πολιτιστικού και περιβαλλοντολογικού πλούτου, του προφίλ και των προϊόντων του πρωτογενή τομέα και του γαστρονομικού τουρισμού. 

Το έργο «Αιτωλική Φιλοξενία – Το Σπίτι του Τουρίστα» θα αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της περιοχής, που επικεντρώνονται στο τετράπτυχο:

Φυσικό περιβάλλον (λιμνοθάλασσα, κλπ) 

Τοπικά Προϊόντα αγροδιατροφής 

Επιχειρηματικότητα τοπικών προϊόντων 

Ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά   

Στόχος του έργου «Αιτωλική Φιλοξενία – Το Σπίτι του Τουρίστα» είναι η αξιοποίηση Τεχνολογιών και Επικοινωνιών για την ενσωμάτωση της χωρικής ανάπτυξης της περιοχής στον ψηφιακό κόσμο προσδίδοντας ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προβολής και παρουσίασης του καλλικρατικού Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου διασυνδέοντας το δυνητικό επισκέπτη με συγκεκριμένες θεματικές τουριστικές διαδρομές.   

Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια του έργου θα αναπτυχθούν ψηφιακές υπηρεσίες διαμόρφωσης θεματικών τουριστικών διαδρομών οι οποίες θα διασυνδέουν τον επισκέπτη με το φυσικό περιβάλλον, τα τοπικά προϊόντα αγροδιατροφής, την επιχειρηματικότητα των τοπικών προϊόντων, την γαστρονομία και την ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά της περιοχής.   

Στόχος είναι η ανάδειξη της περιοχής και η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης βιωματικής εμπειρίας των επισκεπτών. Για το σκοπό αυτό θα διαμορφωθούν κατάλληλες ψηφιακές υπηρεσίες, που θα δίνουν τη δυνατότητα στις ομάδες στόχους (επισκέπτες, φορείς, επιχειρήσεις, τουριστικοί πράκτορες) να πληροφορούνται, να δημιουργούν, να διαχειρίζονται ψηφιακό περιεχόμενο και να αποκτούν πρόσβαση σε αυτό από διάφορα τεχνολογικά μέσα όπως Η/Υ, φορητές συσκευές (tablets, PDAs, κλπ.) και έξυπνα κινητά τηλέφωνα. 

Παράλληλα θα δημιουργηθεί και ένας φυσικός χώρος πληροφόρησης με σκοπό να ενημερώνεται ο επισκέπτης για τις δραστηριότητες και τα δρώμενα, των κρυμμένων θησαυρών αυτού το τόπου δίνοντάς του την ευκαιρία να ζήσει  αυθεντικές εμπειρίες, συνδέοντάς τον με την τοπική κοινότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Κτίριο Χρυσόγελου,
Φρειδερίκου Κατάσου & Μιχαήλ Μακρή,
Ιερή Πόλη Μεσολογγίου, 30200
+30 26310 30 044

etoliko.gr