Κάθε χρόνο στις 2 Φεβρουαρίου γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων.
Το φετινό μήνυμα για την γιορτή είναι “Δράση στους υγροτόπους για τον άνθρωπο και τη φύση”.

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Υγροτόπων αλλά και των δράσεων ανάδειξης και προστασίας της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού, το Μεσολόγγι των ντόπιων–Messolonghi by Locals πραγματοποιεί διαδικτυακή εκδήλωση-παρουσίαση με τίτλο: ΥΓΡΟ-ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ.


Στόχος είναι να κατανοήσουμε την οικολογική αξία των υγροτόπων μας και να γνωρίσουμε τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες.

Συγκεκριμένα στην παρουσίαση θα αναλυθούν οι εξής θεματικές:

  • Πως δημιουργήθηκε η Λιμνοθάλασσα
  • Η “εποχή” των μεγάλων παρεμβάσεων έως τις αρχές του 1970
  • Η οικολογική αξία των υγροτόπων
  • Οι απειλές για τους υγρότοπους
  • Την παρουσίαση θα κάνει η περιβαλλοντολόγος-γεωλόγος Σισία Ρούσση με πολυετή εμπειρία στην έρευνα και μελέτη της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού.

Η εκδήλωση θα παρουσιαστεί από την ιστοσελίδα του οργανισμού: https://messolonghibylocals.com, στο facebook και στο youtube.

Messolonghi by Locals