ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Δημοτικής Ενότητας Αιτωλικού στις 7 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ . 67 του Ν . 3852/2010 , του Ν . 4682/2020 ( ΦΕΚ 76 τευχ . Α΄ ) , της υπ ‘ αριθμ . ΥΠ.ΕΣ. – εγκ.643-69472 / 24.09.2021 ( ΑΔΑ : ΨΕ3846ΜΥΛ6-0P5 ) και της 72ης εγκ . ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔΦ.69 / 196 / οικ705 / 17.01.2022, για συζήτηση στα παρακάτω θέματα :

1. Αίτημα για δωρεά βρύσης στο χώρο του κοιμητηρίου

2. Επιλογή χώρου για να γίνει graffiti του Λιακατά

3. Κλάδεμα δέντρων στην δημοτική ενότητα Αιτωλικού

4. Εκδηλώσεις « Ντολμά »

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΝΤΖΗ