Την Κυριακή 6 Μαρτίου 2022 και ώρα 11.30 το πρωί ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος, καλεί τα μέλη του, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση με Θέματα:


1/ Οικονομικός απολογισμός έτους 2021

2/ Απολογισμός Δράσεων έτους 2021

3/Οικονομικός προϋπολογισμός και Σχεδιασμός Δράσεων έτους 2021

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτερο όργανο του Συλλόγου και η παρουσία όλων σας κρίνεται απαραίτητη.

Πολιτιστικός & Μορφωτικός Σύλλογος “Το Αιτωλικό”